[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1382/08/23
عنوان فیش : عدالت, اجرای عدالت, اهمیت عدالت, استقرار عدالت, تشیع, عدالت‏خواهی, مصالح ملّی, مصلحت, مصلحت‌اندیشی
کلیدواژه(ها) : عدالت, اجرای عدالت, اهمیت عدالت, استقرار عدالت, تشیع, عدالت‏خواهی, مصالح ملّی, مصلحت, مصلحت‌اندیشی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و هیچیک از مصالح گوناگون - نه مصالح فردى و نه مصالح حکومت و کشور اسلامى - نمى‌تواند با عدالت معامله شود.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : قوه مجریه‏, مصلحت, مصالح ملّی, تخریب اذهان, تخریب دیگران, مدارا با دولت, وحدت ملت و دولت
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, مصلحت, مصالح ملّی, تخریب اذهان, تخریب دیگران, مدارا با دولت, وحدت ملت و دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تخریب دولت به‌هیچ‌وجه مصلحت نیست.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1378/07/09
عنوان فیش : مصلحت, وحدت کلمه, وحدت, مصالح ملّی
کلیدواژه(ها) : مصلحت, وحدت کلمه, وحدت, مصالح ملّی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مصلحت کشور، ملت و انقلاب، اتّحاد کلمه و اتّحاد دلهاست.

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی - 1377/12/04
عنوان فیش : مصلحت, تقابل حقیقت و مصلحت
کلیدواژه(ها) : مصلحت, تقابل حقیقت و مصلحت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بعضی خیال می‌كنند كه «مصلحت» در مقابل «حقیقت» است؛ در صورتی كه مصلحت هم یك حقیقت است؛ كمااین‌كه حقیقت هم مصلحت است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه - 1370/04/18
عنوان فیش : عزت, حکمت, مصلحت, وزارت امور خارجه‏, روابط بین المللی, عزت حکمت مصلحت
کلیدواژه(ها) : عزت, حکمت, مصلحت, وزارت امور خارجه‏, روابط بین المللی, عزت حکمت مصلحت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عزت و حکمت و مصلحت ، یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین المللی ماست.