[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : تمدن, تمدن اسلامی, تمدن‌سازی نوین اسلامی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, عرصه علم
کلیدواژه(ها) : تمدن, تمدن اسلامی, تمدن‌سازی نوین اسلامی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, عرصه علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون شک علم پایه‌ی تمدّن است؛ اما شرط کافی برای یک مدنیّتِ درست نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1382/02/10
عنوان فیش : تمدن, حفظ سرمایه‌های ملی, نیروی انسانی, نیروی انسانی
کلیدواژه(ها) : تمدن, حفظ سرمایه‌های ملی, نیروی انسانی, نیروی انسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنای مدنیّت و زندگی انسان بر استفاده از منابع طبیعی و انسانی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : تمدن, هویت ملی, مشکلات سر راه
کلیدواژه(ها) : تمدن, هویت ملی, مشکلات سر راه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدترین مشکلِ یک کشور این است که تمدّن و هویّت خود را فراموش کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : تمدن, تمدن‌سازی نوین اسلامی
کلیدواژه(ها) : تمدن, تمدن‌سازی نوین اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید امروز درصدد ساختن تمدّن خود باشیم و باور کنیم که ممکن است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1376/06/19
عنوان فیش : تمدن, غرب, انسان, پیشرفت علمی غربی, غرب‌شناسی
کلیدواژه(ها) : تمدن, غرب, انسان, پیشرفت علمی غربی, غرب‌شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز علّت این‌که دانشِ پیشرفته‌ی فوقِ مدرنِ تمدّن و دنیای غرب قادر نیست بشریّت را نجات دهد، همین است که با انسانیت همراه نیست.

مربوط به :پیام به گردهمایی کتاب و کتابخانه - 1374/06/21
عنوان فیش : کتاب و کتاب‏خوانی, تمدن
کلیدواژه(ها) : کتاب و کتاب‏خوانی, تمدن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کتاب، مادر تمدنها و نیز عصاره‌ی آنها است.