کلام رسول     

 
 

                      فصل نو       

 
 

   بعثت در قرآن      

 
 

      تجلی نور        

پيامبر(ص) محور اصلى تجمع مسلمانان‏

نام و ياد و محبت و حرمت و تكريم اين بزرگوار، محور اصلى براى تجمع همه‏ ى آحاد مسلمان در همه‏ى دوره‏هاى اسلامى است.هيچ نقطه‏ى ديگرى در مجموعه‏ى دين وجود ندارد كه اين طور از همه‏ى جهات - هم جهات عقلى، هم جهات عاطفى، هم جهات روحى و معنوى و اخلاقى - مورد قبول و توافق و تفاهم همه‏ى فِرَق و آحاد مسلمين باشد. ادامه ...

 

من مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم:

هركس كه صبح كند درحالى كه در انگيزه‏ها و نيت‏هايش رضاى الهى نقش و تأثير نداشته باشد، جزء جنداللّه و عاملان للّه، محسوب نمى‏شود و هركس كه صبح كند و نسبت به مصالح و مفاسد مردم و جامعه مسلمين بى‏تفاوت باشد در زمره مسلمين واقعى، به حساب نمي ‏آيد.اهتمام به امور مسلمين مصاديق مختلفى دارد . ادامه ...


بعثت، مهمترين حادثه در طول عمر بشر

 مسأله‏ى بعثت و پديد آمدن اين حادثه‏ى الهى، مهمترين مسأله‏يى است كه در طول عمر طولانى بشريت، براى او اتفاق افتاده است. در سرنوشت انسان و تاريخ بشر، هيچ حادثه‏يى به قدر اين حادثه مؤثر نبوده و هيچ لطفى از طرف پروردگار عالم، به عظمت اين لطف و فضل براى انسانها، وجود نداشته است. ادامه ...

 

پيام مبعث را مى ‏شود در قرآن، در بخشهاى برجسته‏يى جستجو كرد. من دو قسمت از اين پيام عظيم را اشاره مى ‏كنم، كه ببينيد چقدر براى ما مسلمانها مهم است، و چطور در مقابل ما برنامه و راه قرار می‌‏دهد: يكى اين پيام است كه در آياتى از قرآن، به آن اشاره شده است؛ ادامه ...