[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از آزادگان و اقشار مختلف مردم - 1369/07/11
عنوان فیش : آبروی انقلاب, آبروی نظام, وحدت, حفظ وحدت, احکام شرعی
کلیدواژه(ها) : آبروی انقلاب, آبروی نظام, وحدت, حفظ وحدت, احکام شرعی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز، حفظ حيثيت و آبروى انقلاب و نظام اسلامى و حفظ وحدت، بر همه واجب است