[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز - 1393/12/17
عنوان فیش : پیگیری از امور, مشکلات سر راه, مشکلات سر راه, رفع مشکلات, مدیریت اجرایی, مدیریت کارامد
کلیدواژه(ها) : پیگیری از امور, مشکلات سر راه, مشکلات سر راه, رفع مشکلات, مدیریت اجرایی, مدیریت کارامد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکى از مشکلات عمده‌ى ما در کشور - که این را برحسب تجربه من عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز - پیگیرى‌نکردن است؛ کار را خوب شروع میکنیم [امّا] پیگیرى لازم همیشه وجود ندارد

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان همدان - 1383/04/17
عنوان فیش : مدیریت اجرایی, برنامه ریزی
کلیدواژه(ها) : مدیریت اجرایی, برنامه ریزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تا چشم‌انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : صداقت, مسئولیت‏‌پذیری, مدیریت اسلامی, مدیریت صالح, مدیریت کارامد, مدیریت اجرایی
کلیدواژه(ها) : صداقت, مسئولیت‏‌پذیری, مدیریت اسلامی, مدیریت صالح, مدیریت کارامد, مدیریت اجرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
صداقت و مسؤولیت‌پذیری باید در مدیران وجود داشته باشد. هنر یک مدیر این است که مسؤولیت‌پذیری داشته باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1378/10/04
عنوان فیش : کارگزاران نظام, مدیریت اجرایی
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, مدیریت اجرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون اولویّت، هزینه کردن جایز نیست .

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1376/06/19
عنوان فیش : اختلاف سلیقه, کار اجرایی, مدیریت اجرایی
کلیدواژه(ها) : اختلاف سلیقه, کار اجرایی, مدیریت اجرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ممکن است در زمینه‌های گوناگون و در برخی از سیاستهای اجرایی کشور، سلایق مختلف باشد. طبیعت بشر است؛ مانعی ندارد و غیر از این نمی‌شود توقّع داشت.