[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : تبلیغ صحیح, تبلیغات انتخابات, تلاشگری
کلیدواژه(ها) : تبلیغ صحیح, تبلیغات انتخابات, تلاشگری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بهترین تبلیغ برای دولتی که در رأس کار است، عمل او است. یعنی اگر چنانچه هزاران کلمه در تبلیغ حرف بزنید، امّا یک کار خوب ارائه بدهید، این یک کارِ خوب بیش از آن هزاران کلمه حرف تأثیر میگذارد در مردم.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1385/07/18
عنوان فیش : انتخابات, تخریب دیگران, انتخابات سالم, آفت‌های انتخابات, تبلیغات انتخابات, نامزدهای انتخاباتی, سلامت انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات, تخریب دیگران, انتخابات سالم, آفت‌های انتخابات, تبلیغات انتخابات, نامزدهای انتخاباتی, سلامت انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تخریب، فضای انتخابات را خراب میکند

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم گیلان - 1380/02/11
عنوان فیش : اخلاق انتخاباتی, آفت‌های انتخابات, مبارزه انتخاباتی, تبلیغات انتخابات, اخلاق انتخاباتی, ناسزاگویی
کلیدواژه(ها) : اخلاق انتخاباتی, آفت‌های انتخابات, مبارزه انتخاباتی, تبلیغات انتخابات, اخلاق انتخاباتی, ناسزاگویی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کارشکنى نسبت به دیگران، لجن‌پراکنى علیه این نامزد یا آن نامزد، بدگویى کردن و افشاگریهاى بى‌پایه و اساس نسبت به اشخاص، همه‌ى اینها کارهاى ممنوع و ضد ارزش و خلاف مشى جمهورى اسلامى و خلاف حق است. از این کارها اجتناب کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌‌های ایثارگران - 1376/02/31
عنوان فیش : مردم, اخلاق اسلامی, اخلاق انتخاباتی, انتخابات, انتخابات سالم, تبلیغات انتخابات
کلیدواژه(ها) : مردم, اخلاق اسلامی, اخلاق انتخاباتی, انتخابات, انتخابات سالم, تبلیغات انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ما اهل اخلاق و معنویّت و عاطفه است. نگذارید که فضای انتخاباتی، فضای کدورت شود.