[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در محفل انس با قرآن کریم - 1396/03/06
عنوان فیش : دیپلماسی, دیپلماسی انقلابی
کلیدواژه(ها) : دیپلماسی, دیپلماسی انقلابی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بعضی‌ها در فکر این هستند و دغدغه‌ی این را دارند که خب یک حکومت و یک دولت باید ارتباطات جهانی داشته باشد؛ بنده هم کاملاً معتقدم و تأیید میکنم این گرایش را؛ امّا منافاتی ندارد؛ میتوان با صراحت، مبانی خود و اصول خود را گفت و پیش هم رفت.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان - 1392/08/12
عنوان فیش : دیپلماسی
کلیدواژه(ها) : دیپلماسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به دشمنی كه لبخند میزند، اعتماد نكنید؛ این را ما به مسئولینمان، به بچّه‌های خودمان، فرزندان خودمان - اینهایی كه در مسئله‌ی دیپلماسی مشغول كار هستند، بچّه‌های مایند، جوانهای خود مایند - [توصیه میكنیم‌]؛ توصیه‌ی ما به اینها این است: مراقب باشید لبخند فریبگرانه شما را دچار اشتباه نكند، دچار خطا نكند.

مربوط به :بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور - 1390/10/07
عنوان فیش :عبدالله زبیر؛ عامل انحراف پدرش
کلیدواژه(ها) : زبیر, تاریخ حکومت خلفا, رابطه با خدا, دیپلماسی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
عرصه‌ی دیپلماسی، عرصه‌ی مبارزه است؛ در این مبارزه باید قوی باشید. اگر میخواهید قوی باشید، ارتباط با خدا را مستحکم کنید؛ هم خودتان، هم خانواده‌تان. خانواده را مهم بشمرید؛ چه خانواده‌ی بزرگ دیپلماسی، چه خانواده‌ی شخصی خودتان. گاهی اوقات یک رخنه‌ی کوچک در درون خانواده، ما را تغییر میدهد. امیرالمؤمنین فرمود: زبیر با ما بود، از ما اهل‌بیت بود. واقعاً هم همین جور بود. میدانید بعد از رحلت پیغمبر، در مسجد، در پای منبر خلیفه‌ی اول - جناب ابوبکر - حدود ده نفر از صحابه بلند شدند و صریحاً از امیرالمؤمنین دفاع کردند؛ گفتند اینجائی که شما نشسته‌ای، حق علیبن‌ابیطالب است. یکی از آن ده نفر، زبیر بود! زبیر، رفیق دوران عشرت نبود؛ رفیق دوران محنت بود. امیرالمؤمنین فرمود: زبیر همواره با ما بود، «حتّی شبّ ابنه عبدالله»؛ تا پسرش عبدالله بزرگ شد، آمد توی عرصه، در تصمیم‌گیریها دخالت کرد؛ آن وقت او عوض شد. زبیر همانی شد که آمد در مقابل امیرالمؤمنین شمشیر کشید! گاهی اوقات یک رخنه‌ی کوچک در درون خانواده، یک چنین اثر بسیار مهمی میگذارد. لذا باید جلوی این رخنه را گرفت؛ و این هم جز با توکل به خدای متعال، جز با ذکر، جز با توجه، امکان‌پذیر نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت - 1385/06/06
عنوان فیش : دیپلماسی عمومی, وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی, مسئولان سیاست خارجی
کلیدواژه(ها) : دیپلماسی عمومی, وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی, مسئولان سیاست خارجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسئله‌ی دیپلماسی مهم است؛ دیپلماسی باید جهت‌دار باشد؛ باید بدانیم چه میخواهیم و دنبال چه هستیم.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی فعال, دیپلماسی, دیپلماسی موفق, مسئولان سیاست خارجی, سیاست خارجی
کلیدواژه(ها) : وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی فعال, دیپلماسی, دیپلماسی موفق, مسئولان سیاست خارجی, سیاست خارجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌ی دیپلماسی، کارآمدی، تحرّک بی‌وقفه، جهتدار بودن و حضور فعّال در معاهدات و مجموعه‌ها و هسته‌های منطقه‌ای و جهانی مورد نظر است.