[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی - 1390/10/19
عنوان فیش : اصول رقابت سیاسی
کلیدواژه(ها) : اصول رقابت سیاسی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
کسانی که وارد عرصه‌ی انتخابات می‌شوند، چه از طرف مجریان و مسئولان، چه از طرف کسانی که نامزد می‌شوند، بایستی به آداب و شروط یک حرکت عمومیِ سالم پایبند باشند، متعهد باشند؛ این لازم است

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم‌ - 1382/10/18
عنوان فیش : اصول رقابت سیاسی
کلیدواژه(ها) : اصول رقابت سیاسی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
البته انتخابات میدان رقابت است و افراد بایستی با هم رقابت کنند؛ رقابت سالم. هر کس که به این نظام معتقد و پایبند است، می‌تواند وارد میدان انتخابات شود.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل‌ - 1380/08/20
عنوان فیش : جناح‏‌های سیاسی, اصول رقابت سیاسی, فعالان سیاسی, کارگزاران نظام
کلیدواژه(ها) : جناح‏‌های سیاسی, اصول رقابت سیاسی, فعالان سیاسی, کارگزاران نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بزرگترین تبلیغ برای یک نظریه‌ی سیاسی چیزی است که در میدان عمل اتّفاق می‌افتد.