[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در یادمان شهدای شرق کارون - 1393/01/06
عنوان فیش : ایثار, اقتدار ملی, کار جمعی, تلاشگری, جهاد, تلاشگری, جهاد
کلیدواژه(ها) : ایثار, اقتدار ملی, کار جمعی, تلاشگری, جهاد, تلاشگری, جهاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هم تلاش علمی، هم تلاش اقتصادی، هم تلاش به معنای تعاون اجتماعی میان افراد، همه لازم است؛ اما در رأس همه‌ی این تلاشها، آمادگی برای جان‌فشانی است که یک ملت را در میان ملتها سرافراز میکند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم‌ - 1381/11/08
عنوان فیش : تفکر, هنر, نعمت الهی, متفکران, کار جمعی, اصحاب فرهنگ و هنر, پیشرفت در عرصه فکر
کلیدواژه(ها) : تفکر, هنر, نعمت الهی, متفکران, کار جمعی, اصحاب فرهنگ و هنر, پیشرفت در عرصه فکر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر آنچه که یک جمع متعهّدِ صاحب اندیشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبیح اینها را مجتمع نماید، یکی از بزرگترین رحمتها و نعمتهای الهی است.