[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستان - 1395/09/15
عنوان فیش : وظیفه انقلابی, احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : وظیفه انقلابی, احساس مسئولیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه باید احساس کنند که در قبال حادثه‌ی عظیم انقلاب اسلامی که پرچم اسلام برافراشته شد وظیفه دارند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستان - 1395/09/15
عنوان فیش : احساس مسئولیت, وظیفه انقلابی, دفاع از انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت, وظیفه انقلابی, دفاع از انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه باید احساس مسئولیّت کنیم و هر کدام در هرجا که هستیم، واقعاً وظیفه‌ی اوّلی و اصلی خودمان را دفاع از نظام اسلامی قرار بدهیم و حرکتمان را با این تنظیم کنیم.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌‌ - 1381/09/01
عنوان فیش : مردم, وظیفه انقلابی, وظیفه ملی, عدالت‏خواهی, مبارزه با فساد, مبارزه با بی عدالتی, تبعیض, تلاشگری, کار, وحدت کلمه
کلیدواژه(ها) : مردم, وظیفه انقلابی, وظیفه ملی, عدالت‏خواهی, مبارزه با فساد, مبارزه با بی عدالتی, تبعیض, تلاشگری, کار, وحدت کلمه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت، امروز به وحدت كلمه، كار، تلاش پيگير، عدم وقفه در همه‌ى كارهاى سازنده - بخصوص كارهاى علمى - و مبارزه با فساد و تبعيض و بى‌عدالتى احتياج دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1374/09/16
عنوان فیش : وظایف شیعیان, تکلیف, وظیفه انقلابی, وظیفه ملی
کلیدواژه(ها) : وظایف شیعیان, تکلیف, وظیفه انقلابی, وظیفه ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر فرد مؤمنی وظیفه دارد از آن دستگاه سیاسی که اسلام را ترویج و احکام آن را پیاده می‌کند، حمایت کند.