[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1375/02/18
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, حکومت, مسئولیت‏‌پذیری, نظام اسلامی, احساس مسئولیت, شانه خالی کردن از مسؤولیت
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, حکومت, مسئولیت‏‌پذیری, نظام اسلامی, احساس مسئولیت, شانه خالی کردن از مسؤولیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در نظام اسلامی، هر کس متدیّن به عقیده و شریعت اسلامی باشد، در امر حکومت دارای مسؤولیت است. هیچ کس نمی‌تواند خود را از موضوع حکومت کنار بکشد.