[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1372/11/29
عنوان فیش : تقوای ملتهای مسلمان, ملتها, تقوای ملت
کلیدواژه(ها) : تقوای ملتهای مسلمان, ملتها, تقوای ملت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ملتها تقوا نداشته باشند، همان بلايى بر سرشان خواهد آمد كه ملتهاى مقتدر دنيا در جاى جاى تاريخ به آن دچار شده‌اند.