[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1387/03/14
عنوان فیش : جوان, جوان امروز انقلاب اسلامی, راه انقلاب, همت, ایمان، عزم و جهاد, ایمان
کلیدواژه(ها) : جوان, جوان امروز انقلاب اسلامی, راه انقلاب, همت, ایمان، عزم و جهاد, ایمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانهای امروز ما، جوانهای نسل معاصر ما و جوانهائی كه در آینده خواهند آمد، بدانند راه انقلاب، راهی است كه به عزم، ایمان و ثبات قدم احتیاج دارد.

مربوط به :بیانات‌ در مراسم مشترک دانشگاه‌‌های افسری ارتش‌ - 1384/09/30
عنوان فیش : اقتدار ملی, اقتدار نظامی, همت, ایمان، عزم و جهاد
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, اقتدار نظامی, همت, ایمان، عزم و جهاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این اقتدار فقط با آموزش نظامی به تنهایی حاصل نمی‌شود؛آموزش نظامی، بعلاوه‌ی تقویت عزم و ایمان. دل باید نیرومند باشد، تا جسمِ نیرومند و سلاحِ نیرومند را بتواند به کار بگیرد.