[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : نفوذ اقتصادی, سرمایه‌گذاری, انتقال فناوری
کلیدواژه(ها) : نفوذ اقتصادی, سرمایه‌گذاری, انتقال فناوری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فایده‌ی آمد و رفت تجّار خارجی باید سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید باشد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فنّاوری جدید، [آوردن‌] فنّاوری جدید باشد؛ اینها نیست یا کم است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور - 1394/02/09
عنوان فیش :رحمت خدا بر محکم کارها
کلیدواژه(ها) : تولید, حمایت از تولید ملی, سرمایه‌گذاری, اتقان کاری
نوع(ها) : حدیث

متن فیش :
همه بایستی همه‌ی همّتشان را در بخشهای مختلف و گوناگون برای مسئله‌ی تولید صرف کنند. این البتّه لوازمی دارد؛ هم سرمایه‌گذار، هم کارگر، هم مصرف‌کننده، هم دستگاه‌های متولّی دولتی، همه وظایفی دارند؛ این کار، یک‌بُعدی نیست؛ همه بایست با هم‌[ همکاری کنند]. اینکه میگوییم همدلی و هم‌زبانی مردم با دولت، معنایش این است؛ یعنی همه با هم همکاری کنند تا این سنگ بزرگ را بردارند، این صخره‌ی بزرگ را از سر راه حرکت کشور بردارند.
سرمایه‌گذار و کسانی که امکان دارند، بایستی سرمایه‌گذاری کنند. بنده می‌شناختم افرادی را که میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند نمیکنیم؛ میخواهیم به کشور خدمت کنیم؛ آمدند در تولید سرمایه‌گذاری کردند، با سود کمتر، درآمد کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کشور احتیاج دارد؛ خب، این عبادت است. سرمایه‌گذاری که فکر نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دلّالی و کارهای پردرآمد و مضرّ برای کشور صرف کند و می‌آید صرف میکند در سرمایه‌گذاری، این کارش حسنه است، بنابراین سرمایه‌گذار نقش دارد.
کارگر درستکار نقش دارد. کارگری که سختی‌های کار را تحمّل میکند - کار سخت است دیگر؛ کار جسمانی یکی از امور سخت در زندگی است - کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نیروی خود را صرف میکند تا کار را تمیز از آب دربیاورد، دارد عبادت میکند؛ این حسنه است. من مکرّر در این دیدارهای با شما عزیزان، این روایت را از قول پیغمبر اکرم نقل کرده‌ام که: رَحِمَ اللَّهُ اِمرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَاَتقَنَه؛(1) رحمت خدا بر آن آدمی که کاری را که انجام میدهد، محکم‌کاری میکند؛ چه در کار صنعتی، چه در کار کشاورزی، چه در مسائل گوناگون کارگری؛ وقتی کار متقن و محکم‌کاری شد، محصولْ تمیز از آب درمی‌آید، محکم از آب درمی‌آید. این هم نقش کارگر. این هم میشود عبادت.

مصرف‌کننده‌ی باانصاف، مصرف‌کننده‌ی باوجدان هم میتواند همین‌جور به تولید کشور کمک کند؛ دنبال اسم و رسم نروند، دنبال بِرَند نروند - این حرفی که حالا مرتّب تکرار میکنند: بِرَند، بِرَند - دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است.
1 )
مسائل علی بن جعفر و مستدركاتها، علی بن جعفر (علیه السلام) ص ۹۳

لقوله [رسول الله] صلّى اللّه عليه و آله: رحم اللّه امرءا عمل عملا صالحا فأتقنه.
ترجمه :
خداوند فردی را كه كار نیكویی انجام دهد و آن [كار] را محكم و متقن گرداند، مورد رحمت قرار میدهد.


مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : شکست اقتصادی, حمایت از تولید ملی, ظرفیت درون‌زا, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : شکست اقتصادی, حمایت از تولید ملی, ظرفیت درون‌زا, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به نظر بنده آن چیزی که امسال [1394] و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : حمایت از تولید ملی, مسئولان اقتصادی, مردم, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : حمایت از تولید ملی, مسئولان اقتصادی, مردم, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از همه‌ی مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعّالیّت دارند و از همه‌ی آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله‌ی تقویت تولید داخلی کمک کنند.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : بازاریان, سرمایه‌گذاری, آبروی ملی
کلیدواژه(ها) : بازاریان, سرمایه‌گذاری, آبروی ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن کسانی که در کارهای تجارت خارجی و دادوستد خارجی هستند، میتوانند نقش ایفا کنند؛ نقش آنها هم عبارت است از صحّت عمل، تا بتوانند آبروی ملّت ایران را [حفظ کنند]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - 1385/11/30
عنوان فیش : سرمایه‌گذاری, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, استقلال اقتصادی, مسئولان اقتصادی, ایجاد ثروت در جامعه, ثروت ملی
کلیدواژه(ها) : سرمایه‌گذاری, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, استقلال اقتصادی, مسئولان اقتصادی, ایجاد ثروت در جامعه, ثروت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای اینكه بتوانیم كشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغنا و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‌ی آحاد فعال كشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - 1385/11/30
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم باید در جریان جزئیات كار قرار بگیرند و بدانند كه در كجا می‌توانند فعالیت اقتصادی كنند، كجا می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ كنند، چطور می‌توانند در یك تعاونی وارد شوند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان - 1384/02/19
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه‌ی با فساد، سرمایه‌گذار سالم را كه قصد فسادانگیزی و سواستفاده ندارد، به كار تشویق می‌كند

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان همدان‌ - 1383/04/15
عنوان فیش : سرمایه‌گذاری, حمایت از سرمایه ایرانی
کلیدواژه(ها) : سرمایه‌گذاری, حمایت از سرمایه ایرانی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
گردآورندگان ثروتهای نامشروع، زیاده‌خواهان، زیاده‌خواران و مفسدان اقتصادی نباید عرصه را بر کسانی تنگ کنند که یا سرمایه‌گذاری می‌کنند، یا کار می‌کنند، یا زحمت می‌کشند، یا درس می‌خوانند، یا علم را گسترش می‌دهند و درآمدی بسیار کمتر از آن‌ها دارند. نظام باید با مفاسد اقتصادی و با جریان فساد اقتصادی مبارزه کند؛ این وظیفه‌ی مجلس و دولت و قوه‌ی قضائیه است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی - 1380/04/10
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جذب سرمایه‌های خارجی باید به شكلی باشد كه اقتصاد كشور از آن سود ببرد، نه زیان.

مربوط به :فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی - 1380/02/10
عنوان فیش : سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز كشور ما تشنه‌ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1377/04/07
عنوان فیش : عدالت, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : عدالت, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انسانى که مى‌خواهد سرمایه‌گذارى کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش مى‌آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
كسانی كه پول و امكانات دارند، فقط به فكر خودشان نباشند؛ چون آن پول هم از همین كشور به‌دست آمده، آن پول هم در سایه‌ی همین ملت و از همین آب و خاك به‌دست آمده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, تولید, حمایت از تولید ملی, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, تولید, حمایت از تولید ملی, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در كاری كه تولید آن، مملكت را به پیش نمی‌برد سرمایه‌گذاری‌ نكنید.