[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستان - 1395/09/15
عنوان فیش : ابزارهای فرهنگی, کار فرهنگی
کلیدواژه(ها) : ابزارهای فرهنگی, کار فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما فقط دلمان به این خوش نباشد که حالا کتابی را تولید کردیم؛ البتّه بلاشک تولید کتاب یا تولید فیلم و تولید هنری مهم است؛ منتها در کنار این، پیدا کردن مخاطب یا به یک معنا تولید مخاطب [هم] مهم است. سعی کنید کتاب را بتوانید به ذهن مخاطبین برسانید.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستان - 1395/09/15
عنوان فیش : ابزارهای فرهنگی, کتاب و کتاب‏خوانی, فرهنگ کتابخوانی
کلیدواژه(ها) : ابزارهای فرهنگی, کتاب و کتاب‏خوانی, فرهنگ کتابخوانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشکل‌تر از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم و ذهن مخاطب است؛ این خیلی مهم است. این هنر و دقّت لازم دارد، ظرافتهایی دارد که بایستی بتوانید اینها را وارد ذهن اینها بکنید.

مربوط به :بیانات در اوّلین جلسه‌ درس خارج فقه در سال تحصیلى جدید - 1395/06/16
عنوان فیش : فضای مجازی, ابزارهای فرهنگی, ابزار تبلیغ
کلیدواژه(ها) : فضای مجازی, ابزارهای فرهنگی, ابزار تبلیغ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
میتوان از عرصه‌ى فضاى مجازى حدّاکثر منافع را [کسب کرد]؛ همان کارى که دشمن میکند، شما [هم] میتوانید بکنید در جهت عکس. [یعنى‌] مفاهیم اسلامى و معارف اسلامى را پخش کنید بدون هیچ مانع و رادعى.

مربوط به :بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور - 1388/09/04
عنوان فیش : جنگ نرم, نفوذ دشمن, نفوذ فرهنگی, دروغ, شایعه‌پراکنی, ابزارهای فرهنگی
کلیدواژه(ها) : جنگ نرم, نفوذ دشمن, نفوذ فرهنگی, دروغ, شایعه‌پراکنی, ابزارهای فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جنگ نرم؛ یعنی جنگ به وسیله‌ی ابزارهای فرهنگی، به وسیله‌ی نفوذ، به وسیله‌ی دروغ، به وسیله‌ی شایعه‌پراكن.

مربوط به :بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّای رشت‌ - 1380/02/12
عنوان فیش : جوان, ابزارهای فرهنگی, کار فرهنگی
کلیدواژه(ها) : جوان, ابزارهای فرهنگی, کار فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ابزارها و فعالیتها و كارهای فرهنگی باید در اختیار جوانان قرار گیرد.