[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1388/07/02
عنوان فیش : جنگ نرم, جنگ روانی, سنگرهای معنوی, نقشه دشمن, دشمن
کلیدواژه(ها) : جنگ نرم, جنگ روانی, سنگرهای معنوی, نقشه دشمن, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در جنگ روانی و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می‌‌آید كه آنها را منهدم كند.

مربوط به :بیانات در دیدار ائمه‌ی‌ جمعه‌ی‌ سراسر کشور - 1370/06/25
عنوان فیش : روحانی‌ها, مردم, سنگرهای معنوی
کلیدواژه(ها) : روحانی‌ها, مردم, سنگرهای معنوی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز امید و تکیه‌ی معنوی مردم به روحانیت است.

مربوط به :بیانات در دیدار با ائمه‌‌ی جمعه‌‌ی سراسر کشور - 1369/03/07
عنوان فیش : ائمه‌ جمعه, سنگرهای معنوی, سنگرهای معنوی
کلیدواژه(ها) : ائمه‌ جمعه, سنگرهای معنوی, سنگرهای معنوی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سنگرهاى دفاع معنوى در مقابل دشمنان در سطح جامعه، ائمه‌ى جمعه‌اند.