[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم‌ - 1382/11/15
عنوان فیش : محاصره اقتصادی
کلیدواژه(ها) : محاصره اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
چیزی که در این بیست و پنج سال کشور و ملت ما را در مقابل تهاجم وحشیانه‏ی زیاده‏خواهان بین‏المللی حفظ کرد، همین بود که می‏دیدند ملت، صاحب دولت و مجلس و صاحب مسئولان است. تا امروز پشتوانه‏ی حضور ملی بوده که همیشه دولتهای متجاوز و مقتدر جهانی را ترسانده است. این حضور، مثل سنگری برای کشور ما محسوب شده است؛ این چیز خیلی مهمّی است. اگر در کشور ما انتخابات و مردم‏سالاری و حضور مردمی و اراده‏های جوشان شما مردم در وسط صحنه و میدان نمی‏بود، بدانید یک سال هم این انقلاب دوام نمی‏آورد؛ در مقابلِ یکی از تهاجمهای سیاسی و محاصره‏های اقتصادی هم دولتها نمی‏توانستند ایستادگی کنند؛ آن سنگر اصلی، شما بودید.