[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1373/06/04
عنوان فیش : دشمن, دشمنان اسلام, دشمنان نظام
کلیدواژه(ها) : دشمن, دشمنان اسلام, دشمنان نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
(دشمنان اسلام) هر میزان که با اسلام و حاکمیت و پایبندی ملتها به آن مخالفنددشمنی‌شان با ایران اسلامی هم به همان میزان است. شما این دشمنی ناکام و ناموفّق را در سرتاسر دنیا مشاهده می‌کنید.