پایگاه اطلاع رسانی

KHAMENEI.IR

همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد آسمانی شدن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مجموعه کاملی از محتوای مرتبط با رهبرانقلاب و حاج قاسم سلیمانی را جهت استفاده و تولید محتوای هنری و استفاده پژوهشگران وعــلاقه‌مـندان مـنـتـــشر مـــی‌کـند.