[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان - 1395/09/03
عنوان فیش : شجره طیبه بسیج, هویت بسیج, نیروی مقاومت بسیج
کلیدواژه(ها) : شجره طیبه بسیج, هویت بسیج, نیروی مقاومت بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج یکی از آن پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهَم شد به اینکه این اقدام را بکند؛ بسیج بیست میلیونی که ایشان اعلان کردند و سازمان بسیج که تشکیل شد، خیلی کار بزرگی بود.

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان - 1395/09/03
عنوان فیش : فرهنگ بسیجی, هویت بسیج, تفکر بسیجی
کلیدواژه(ها) : فرهنگ بسیجی, هویت بسیج, تفکر بسیجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست، بسیج متّکی است به دانستن و فهمیدن، متّکی است به بصیرت... اگر صرفاً احساس بود، احساس با یک اندک چیزی تغییر پیدا میکند.

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان - 1395/09/03
عنوان فیش : ارکان بسیجی بودن, حقیقت بسیج, هویت بسیج, حضور بسیج در صحنه انقلاب, وظیفه اجتماعی بسیج
کلیدواژه(ها) : ارکان بسیجی بودن, حقیقت بسیج, هویت بسیج, حضور بسیج در صحنه انقلاب, وظیفه اجتماعی بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج جناحی نیست؛ یکی از دو یا سه یا چهار جناح سیاسیِ داخل کشور نیست. بسیج لشکر انقلاب است، بسیج مال انقلاب است.

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان - 1395/09/03
عنوان فیش : جناح‏‌های سیاسی, شجره طیبه بسیج, هویت بسیج, حضور بسیج در صحنه انقلاب, وظیفه اجتماعی بسیج
کلیدواژه(ها) : جناح‏‌های سیاسی, شجره طیبه بسیج, هویت بسیج, حضور بسیج در صحنه انقلاب, وظیفه اجتماعی بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این‌جور نیست که ما در جناحهای داخل کشور، بسیج را جزو این جناح یا آن جناح یا آن جناح [سوم] یا آن جناح [چهارم] بدانیم؛ نخیر، خود بسیج یک جریان است، یک شطّ عظیم جاری است به سمت اهداف انقلاب.

مربوط به :بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور - 1388/09/04
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, حقیقت بسیج, هویت بسیج, ظلم به بسیج, بسیجیان
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, حقیقت بسیج, هویت بسیج, ظلم به بسیج, بسیجیان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نشناختن معنای بسیج، این خود ظلم به بسیج است.

مربوط به :بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت‌کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علویّون - 1380/08/21
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, جوان, فرهنگ بسیجی, هویت بسیج
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, جوان, فرهنگ بسیجی, هویت بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج مظهر عشق و ایثار و فداکاری و گذشت و نگاه حکیمانه‌ی یک جوان به عالم وجود شد.

مربوط به :بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت‌کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علویّون - 1380/08/21
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, هویت بسیج
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, هویت بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج، یعنی حضور در میدانهایی که نظام اسلامی، وظیفه‌ی انسانی و الهی و نیازهای کشور، حضور او را در آن میدانها لازم می‌داند و او را به آنها فرا می‌خواند.

مربوط به :بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت‌کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علویّون - 1380/08/21
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, حضور در صحنه, بسیجی, هویت بسیج
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, حضور در صحنه, بسیجی, هویت بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیجی، هر یک از آحاد ملت است که در هرجایی که به حضور او نیاز هست، آماده باشد.

مربوط به :بیانات در جمع بسیجیان حاضر در اردوی فرهنگی رزمىِ یاران امام علی(ع) - 1379/07/29
عنوان فیش : بسیجی, جوان بسیجی, هویت بسیج
کلیدواژه(ها) : بسیجی, جوان بسیجی, هویت بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در ميان جوانان، هركس كه احساس مسووليت و احساس علاقه‌ى به اهداف را، همراه با اخلاص در وجود خود حس مى‌كند، او بسيجى است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1376/09/05
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, بسیجی, حقیقت بسیج, فرهنگ بسیجی, هویت بسیج
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, بسیجی, حقیقت بسیج, فرهنگ بسیجی, هویت بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج در واقع، مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل، برای سربلند کردن کشور و ملت است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1376/09/05
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, بسیجی, حقیقت بسیج, هویت بسیج
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, بسیجی, حقیقت بسیج, هویت بسیج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در حقیقت همه‌ی انسانهای مؤمن، آگاه، بصیر، عاشق، متعهّد، علاقه‌مند و آماده به کار، در هر میدانی از میدانها که برای ملت مفید است،حضور دارند، جزو بسیجند. لذا بسیج، یک نام مقدّس است.