[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : حرکت به سمت هدف, سیاست اقتصادی, طرح‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : حرکت به سمت هدف, سیاست اقتصادی, طرح‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نه در اقتصاد و نه در هیچ برنامه‌ی دیگری، بدون هدف‌گذاری نمیشود حرکت کرد، باید هدف‌گذاری بشود. اگر در هر کاری بدون هدف‌گذاری مسئولان دولتی حرکت کنند و پیش بروند، کار به روزمرّه‌گی خواهد رسید؛ به نتیجه نمیرسد.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : سیاست اقتصادی, اقتصاد بدون نفت, اقتصاد نفتی, نفت
کلیدواژه(ها) : سیاست اقتصادی, اقتصاد بدون نفت, اقتصاد نفتی, نفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی بتدریج کاهش پیدا کند، تا اینکه بکلّی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد کرد.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1392/01/01
عنوان فیش : سیاست اقتصادی
کلیدواژه(ها) : سیاست اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسئولین کشور به این نکته توجه کنند؛ کشور باید سیاست اقتصادیِ کلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1382/06/05
عنوان فیش : تولید, طرح‌های اقتصادی, رشد و توسعه اقتصادی, سیاست اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : تولید, طرح‌های اقتصادی, رشد و توسعه اقتصادی, سیاست اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌های کار اقتصادی، عمده‌ی تلاش را باید روی تولید برد. اساس مسأله، تولید است.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1372/05/12
عنوان فیش : اقتصاد اسلامی, سیاست اقتصادی, سیاست‌های اقتصادی, رفاه عمومی, عدالت اجتماعی
کلیدواژه(ها) : اقتصاد اسلامی, سیاست اقتصادی, سیاست‌های اقتصادی, رفاه عمومی, عدالت اجتماعی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اساس سیاست كلی اقتصادی كشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی.