[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر - 1395/06/30
عنوان فیش : تدبیر
کلیدواژه(ها) : تدبیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بالاترین تدبیر این است که یک کسی که در رأس قدرت است، بداند با چه کسی طرف است و با هر کسی چه‌جور باید رفتار بکند.

مربوط به :بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور - 1392/08/29
عنوان فیش : تدبیر
کلیدواژه(ها) : تدبیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما با برخورد غیرخردمندانه در همه‌ی عرصه‌ها مخالفیم؛ ما معتقدیم در همه‌ی عرصه‌ها، در همه‌ی برنامه‌ریزی‌ها، در همه‌ی جهت‌گیری‌های جمعی و فردی باید با درایت و حكمت عمل كرد.

مربوط به :بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران‌ - 1388/11/13
عنوان فیش : فرهنگ, تدبیر
کلیدواژه(ها) : فرهنگ, تدبیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید به مسئله‌ی فرهنگ نگاه مدبرانه داشت.

مربوط به :بیانات در دیدار فعالان عرصه هنر دفاع مقدس - 1388/06/24
عنوان فیش : معنویت‎گرایی, آرمانخواهی, ایثار, دفاع مقدس, درس‌های دفاع مقدس, مقاومت, حکمت, تدبیر
کلیدواژه(ها) : معنویت‎گرایی, آرمانخواهی, ایثار, دفاع مقدس, درس‌های دفاع مقدس, مقاومت, حکمت, تدبیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دفاع مقدس مظهر حماسه، معنویت و دینداری، آرمان‌خواهی ، ایثار و از خودگذشتگی، ایستادگی و پایداری و مقاومت ،و مظهر تدبیر و حکمت است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها - 1386/02/31
عنوان فیش : جنگ اراده‌ها, همت, تدبیر
کلیدواژه(ها) : جنگ اراده‌ها, همت, تدبیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در دنیا یك جنگ عظیم و یك چالش بزرگ برپاست؛ جنگ توپ و تفنگ نیست، اما جنگ اراده‌ها و عزم‌ها و سیاست‌ها و تدبیرهاست.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1385/07/18
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, شجاعت, تدبیر
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, شجاعت, تدبیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه كه در منش انقلاب اسلامی میتوان به روشنی از آن سخن گفت، عبارت است از شجاعت همراه با تدبیر.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم گیلان - 1380/02/11
عنوان فیش : احساس مسئولیت, کارگزاران نظام, تدبیر
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت, کارگزاران نظام, تدبیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه كه برای یك ملت اهمیت دارد، این است كه در همه‌ی رده‌ها مسئولانی كه انگشت آن‌ها می‌تواند گره‌ها را باز كند، با احساس مسئولیت و با عقل و تدبیر كار كنند.