[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1370/10/19
عنوان فیش : اهداف نظام جمهوری اسلامی, انسان سازی, ارکان نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : اهداف نظام جمهوری اسلامی, انسان سازی, ارکان نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اساس انقلاب اسلامی هم بر انسان‌سازی است؛ و انسان‌سازی در مرتبه‌ی اول، تعمیر دل و آباد کردن جان است.