[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1376/10/26
عنوان فیش : انقلاب, دشمن, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, دشمن, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عزیزان من! یکی از ابعاد انقلاب اسلامی، مشتی بود که به دهان وطن‌فروشان و وابستگان و دستگاههای مزدور اجانب و دشمنان خارجی زده شد.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1376/10/26
عنوان فیش : انقلاب, استقلال, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, استقلال, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب، استقلال را به این مردم داد.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1376/10/26
عنوان فیش : انقلاب, مردم, انقلاب اسلامی, تحلیل کلان انقلاب اسلامی, نفوذ بیگانگان در ایران
کلیدواژه(ها) : انقلاب, مردم, انقلاب اسلامی, تحلیل کلان انقلاب اسلامی, نفوذ بیگانگان در ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در واقع، انقلاب، خشم ملت ایران در مقابل نفوذ خارجی بوده است.