• 0

افطاری ساده از دریچه دوربین شما

امسال هم پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR از مخاطبان خود می‌خواهد تا تصاویر و فیلم‌هایشان را از «افطاری‌های ساده» در محله یا شهر خود در همین صفحه بارگزاری کنند تا در این پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر شود.
[تصاویر دریافتی سال‌های گذشته]

افطاری ساده از دریچه دوربین شما