چکیده گفتار

·         تحول و ترقی حوزه آن است که وجود مبارک رسول اکرم، با سواد شدن را بر ما واجب کرده است.

·         خطوط کلّی و اصلی علم سه رشته است؛ «آیةٌ محکمة»، «فریضةٌ عادلة» و «سنّةٌ قائمة».

·         بر فرض شما در فقه و اصول الآن سی‌هزار یا چهل‌هزار شیخ انصاری داشته باشید، این مشکل شما را حل نمی‌کند. شبهه‌ی راسل و امثال راسل را که مکاسب حل نمی‌کند.

·         اخلاق می‌خواهیم. اخلاق غیر از روضه‌خوانی است، غیر از موعظه است، غیر از سخن‌خوانی و سخن‌رانی است.

·         وقتی تحوّل در حوزه ثابت می‌شود که وقتی یک ‌نفر چینی یا آمریکائی می‌آید ایران، بفهمد شما حرف تازه دارید.

·         اگر انسان از روح خدا طرفی بسته است و بهره‌ای دارد، برای او فراگیری آیة محکمة، فریضة عادلة، سنّة قائمة سهل است.

·         راز این که بعضی از کتاب‌ها شیعه‌پسند یا سنّی‌پسند است و سالیان متمادی می‌ماند، همان خردمندی و عقل آن‌هاست.

·         همه‌ی ما باید کار بکنیم و وظیفه داریم. هر کسی در حدّ خود. نباید بگوئیم همان طوری که در ساخت و ساز و اتومبیل‌سازی و غیره جهان سوّم هستیم، در معارف و در الهیات هم جهان سوّم باشیم.

·         شرف این مردم و این مملکت از همین حسینیه‌ها و مسجدهاست؛ به وسیله‌ی آقایان روحانی و مبلغ. کار کمی نیست.

·         مهم‌ترین و برجسته‌ترین و شایسته‌ترین کاری که در استقلال و آزادی ایران انجام شد، به وسیله‌ی روحانیت بود و مسجد و منبر و دین.

·         ما تا کار طاهر تحویل ندهیم، در جان مردم اثر نمی‌کند. ما که نمی‌خواهیم سخن‌خوانی کنیم و یک چیزی را بنویسیم و بخوانیم فقط. می‌خواهیم این راه را برویم.

·         اگر خوب حرف بزنید امّا حرف خوب نزنید، در جامعه اثر ندارد.