چکیده گفت‌وگو

·        تحول همیشه ناظر به نیازهای زمان است. آن‌هایی که مخالف تحول در حوزه هستند، نیازهای متغیر و مقتضیات زمان معاصر را نشناخته‌اند و نمی‌بینند.

·        باید برای حوزه سند چشم‌انداز بنویسند، اصول و سیاست‌ها و الزامات را بنویسند و جهت بدهند.

·        امروز دولت اسلامی و جهان اسلام مخاطب حوزه است.

·        وقتی لیبرالیست‌ها برای خاورمیانه برنامه‌ریزی می‌کنند و مکاتب مختلفشان را عرضه می‌کنند، آیا حوزه‌ای که می‌خواهد تفکر اسلامی را ترویج کند، نباید برای این‌ها تدبیر کند؟

·        متأسفانه اعضای شورای عالی حوزه، از فنون مختلف تخصصی علوم اسلامی برخوردار نیستند.

·        به اعتقاد من بعضی از اعضای فعلی شورای عالی حوزه، ماهیتاً اعتقادی به تحول ندارند و ضرورت تحول را در خودشان احساس نکرده‌اند.

·        خود این بی‌تحرکی، آفت تحقق فرمایش‌های رهبری است.

·        مفهوم تحول در کتب درسی این است که در کنار روش‌های قدیم از روش‌های جدید نیز استفاده کنیم.

·        نیازها و ضرورت‌های جامعه و بی‌توجهی به این عرصه‌ی تحول ما را گرفتار فاجعه‌ی دردناکی می‌کند.

·        باید مطهری‌هایی بیایند و مرتب به این پرسش‌ها جدید پاسخ دهند؛ این جزو وظایف حوزویان است.

·        در سال 1404 هجری شمسی، حوزه‌ی علمیه‌ی قم باید آن‌قدر در علوم اسلامی متحول شده و به رشد و بالندگی رسیده باشد که در جایگاه اول منطقه قرار بگیرد.