• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1379/04/19

دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقلاب در آستانه‌ میلاد امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌)

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ امروز در آستانه‌ میلاد با سعادت‌ حضرت‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) در دیدار علما، مسؤولان‌، کارگزاران‌ و مدیران‌ نظام‌، تمام‌ مسؤولان‌ را به‌ تقوای‌ الهی‌ و معنویت‌ روزافزون‌ دعوت‌ کردند و با افشای‌ توطئه‌ پیچیده‌ و حساب‌ شده‌ دشمن‌ برای‌ اضمحلال‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تأکید کردند: اصلاحات‌ حقیقی‌، جزو ذات‌ و هویت‌ انقلاب‌ است‌; اما دشمنان‌ تلاش‌ می‌کنند در یک طرح‌ دقیق‌ و همه‌جانبه‌ آمریکایی‌، با حمایت‌ و هدایت‌ اصلاحات‌ مورد نظر خود، تجربه‌ فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ را در این‌ کشور تکرار کنند که‌ البته‌ واقعیات‌ موجود در ایران‌ و هوشیاری‌ مردم‌ و مسؤولان‌، این‌ توطئه‌ را نیز ناکام‌ خواهد گذاشت‌.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ این‌ که‌ اصلاحات‌، یک فریضه‌ و حقیقتی‌ ضروری‌ است‌، افزودند: اصلاحات‌، جزو ذات‌ و هویت‌ دینی‌ و انقلابی‌ نظام‌ به‌ شمار می‌رود و بی‌توجهی‌ به‌ آن‌، فساد تدریجی‌ و بی‌عدالتی‌ روزافزون‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌; اما سؤال‌ اساسی‌ که‌ باید هر غافلی‌ را از خواب‌ بیدار سازد و هر هوشمندی‌ را به‌ فکر وادارد، این‌ است‌ که‌ چرا متکبران‌ جهانی‌ بویژه‌ آمریکا و انگلیس‌، یعنی‌ عاملان‌ و حامیان‌ اصلی‌ 50 سال‌ فساد و بی‌عدالتی‌ و اختناق‌ و بدبختی‌ این‌ کشور در دوران‌ پهلوی‌، از اصلاحات‌، حمایت‌ می‌کنند و به‌ چه‌ دلیل‌ تبلیغات‌ جهانی‌ بر پیگیری‌ شعار اصلاحات‌ در ایران‌، متمرکز شده‌ است‌ ؟

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ بسیار مهم‌ و اساسی‌، به‌ تجربه‌ی‌ غرب‌ در فروپاشی‌ برنامه‌ریزی‌شده‌ی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ اشاره‌ کردند و افزودند: جمع‌بندی‌ واقعیات‌ موجود و تأمل‌ در موضعگیریهای‌ آشکار و پنهان‌ و تبلیغات‌ سیستم‌ رسانه‌یی‌ غرب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ با هدف‌ اضمحلال‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌، یک طرح‌ همه‌جانبه‌ی‌ آمریکایی‌ که‌ در واقع‌ بازسازی‌شده‌ی‌ طرح‌ فروپاشی‌ شوروی‌ سابق‌ است‌، در دستور کار دشمنان‌ ملت‌ ایران‌ قرار دارد و نظام‌ سلطه‌ جهانی‌ تلاش‌ می‌کند با حمایت‌ از اصلاحات‌ مورد نظر خود، به‌ نوعی‌ شبیه‌سازی‌ روند فروپاشی‌ شوروی‌ در ایران‌ دست‌ زند و اهداف‌ ناکام‌ گذشته‌ را محقق‌ سازد; اما این‌ توطئه‌ نیز به‌ دلیل‌ اشتباهات‌ عمیق‌ و مستمر غربیها در درک واقعیات‌ ایران‌، به‌ جایی‌ نخواهد رسید.

ایشان‌ با تشریح‌ فعالیتهای‌ عمدتا رسانه‌ای‌ آمریکا و کشورهای‌ اروپایی‌ در روند فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ خاطرنشان‌ کردند: در آن‌ طرح‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ که‌ در اصل‌، بر تهاجم‌ تبلیغاتی‌ و فرهنگی‌ و عوامل‌ سیاسی‌، متکی‌ بود، غربیها با "جهت‌ دهی‌، هدایت‌ و تشویق‌ اصلاح‌طلبان‌ مورد نظر خود"، فریب‌ دادن‌ و جلب‌ اعتماد مسؤولان‌ وقت‌ شوروی‌، طرح‌ شعارهای‌ به‌ اصطلاح‌ فضاشکن‌، پشتیبانی‌ از تکثر روزنامه‌ها و آزادی‌ بیان‌ غربی‌ و رواج‌ سمبلها و نمادهای‌ فرهنگ‌ غرب‌ در داخل‌ شوروی‌ طرح‌ خود را مرحله‌ به‌ مرحله‌ به‌ پیش‌ بردند و با برجسته‌ کردن‌ عناصر تندرو به‌ ظاهر اصلاح‌طلب‌، کنترل‌ و مدیریت‌ اصلاحات‌ را عملا در دست‌ خود گرفتند و با شتاب‌ بخشیدن‌ به‌ روند تحولات‌ مورد نظر غرب‌، سر انجام‌ ابر قدرت‌ شرق‌ را در ظرف‌ چند سال‌ مضمحل‌ کردند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ این‌ که‌ هدف‌ غربیها در حمایت‌ از اصلاحات‌ در ایران‌ بازگرداندن‌ جامعه‌ ایران‌ به‌ دوران‌ وابسته‌ رژیم‌ پهلوی‌ است‌ به‌ تبیین‌ تفاوتهای‌ موجود در ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ پرداختند و افزودند: اولین‌ تفاوت‌ مهم‌ به‌ تفاوتهای‌ ریاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آخرین‌ رئیس‌ جمهور شوروی‌ سابق‌ باز می‌گردد و آن‌ این‌ است‌ که‌ رئیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، سیدی‌ شریف‌، مؤمن‌، دلباخته‌ اسلام‌ و انقلاب‌، مرید امام‌ و با تمام‌ وجود معتقد به‌ نظام‌ اسلامی‌ است‌ و حتی‌ عده‌یی‌ از غربیها که‌ در خوابهای‌ خوش‌ خود او را جور دیگری‌ تحلیل‌ می‌کردند، اکنون‌ می‌گویند که‌ آقای‌ خاتمی‌ نیز مثل‌ بقیه‌ی‌ مسؤولان‌ نظام‌ اسلامی‌، جزو اصولگرایان‌ است‌ که‌ اتفاقا در این‌ مورد درست‌ می‌گویند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ تفاوت‌ اسلام‌ و مارکسیسم‌ را دومین‌ عامل‌ ناکامی‌ طرح‌ آمریکایی‌ فروپاشی‌ نظام‌ اسلامی‌ برشمردند و خاطرنشان‌ کردند: اسلام‌ در ایران‌، رمز و سمبل‌ هویت‌، افتخار، عشق‌ و ایمان‌ ملت‌ است‌ و مردم‌ سرافراز ایران‌ برای‌ یاری‌ دین‌ خدا، عزیزترین‌ فرزندان‌ خود را قربانی‌ می‌کنند، در حالی‌ که‌ مارکسیسم‌ در شوروی‌ سابق‌، حتی‌ عقیده‌ی‌ قلبی‌ اعضای‌ حزب‌ کمونیست‌ نیز به‌ شمار نمی‌رفت‌.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ سومین‌ تفاوت‌ عمده‌ی‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ را تفاوت‌ اساسی‌ نظام‌ اسلامی‌ و نظام‌ کمونیستی‌ ارزیابی‌ کردند و افزودند: نظام‌ اسلامی‌ حقیقتا متکی‌ بر مردم‌ است‌ و ملت‌ با مسؤولان‌ نظام‌، رابطه‌یی‌ عاطفی‌ و قلبی‌ دارند. بنا بر این‌، این‌ نظام‌ جوان‌، پرنشاط، انعطاف‌پذیر و بالنده‌ اصولا با دیکتاتوری‌ شکننده‌ پرولتاریا و سیستم‌ استالینی‌ قابل‌ مقایسه‌ نیست‌.

ایشان‌ ساختار یکپارچه‌ی‌ سرزمین‌ ایران‌ و وحدت‌ دینی‌ و تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ را در مقایسه‌ با وحدت‌ مکانیکی‌ و ظاهری‌ سرزمینهای‌ تشکیل‌دهنده‌ی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ ، دارای‌ استحکام‌ و قوام‌ بی‌نظیری‌ خواندند و تأکید کردند: بر خلاف‌ تصور غربیها، این‌ عامل‌ نیز در شکست‌ طرح‌ بازسازی‌شده‌ی‌ فروپاشی‌ شوروی‌ در ایران‌، نقش‌ اساسی‌ ایفا می‌کند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در ادامه‌ تبیین‌ دقیق‌ علل‌ ناکامی‌ محتوم‌ طرح‌ آمریکایی‌ تکرار تجربه‌ی‌ فروپاشی‌ شوروی‌ در ایران‌، به‌ نقش‌ بی‌بدیل‌ رهبری‌ دینی‌ در نظام‌ پرداختند و افزودند: بر خلاف‌ نظام‌ شوروی‌ سابق‌، در نظام‌ اسلامی‌ رهبری‌ یک شخص‌ نیست‌ بلکه‌ یک آبرو و حقیقتی‌ برگرفته‌ از ایمان‌ و محبت‌ و عشق‌ و عاطفه‌ مردم‌ است‌، بگونه‌یی‌ که‌ حتی‌ امام‌ راحل‌ عظیم‌الشأن‌ نیز حاضر بود همه‌ی‌ هستی‌ و آبروی‌ خود را برای‌ حفظ جایگاه‌ رفیع‌ رهبری‌ دینی‌ در نظام‌ اسلامی‌ فدا کند و بنده‌ بر این‌ اساس‌، آماده‌ام‌ جان‌ و آبروی‌ خود را برای‌ حفظ اسلام‌، انقلاب‌ و نظام‌ فدا سازم‌. رهبری‌، در نظام‌ اسلامی‌ مسؤولیت‌ سنگین‌ حفظ نظام‌ و انقلاب‌ را بر عهده‌ دارد و هر جا احساس‌ کند یک بخش‌ از نظام‌ با اسلام‌ و انقلاب‌ ناهماهنگ‌ است‌، به‌ وظیفه‌ی‌ خود عمل‌ خواهد کرد; در حالی‌ که‌ شوروی‌ سابق‌ از این‌ ویژگی‌ محروم‌ بود وگر نه‌ نقشه‌ی‌ غرب‌ در فروپاشی‌ آن‌ کشور ناکام‌ می‌ماند.

ایشان‌ در جمع‌بندی‌ این‌ بخش‌ از سخنان‌ خود تأکید کردند: بنا بر این‌ مجموعه‌ تفاوتهای‌ اساسی‌ موجود در ایران‌ و شوروی‌ سابق‌، باعث‌ می‌شود که‌ طرح‌ آمریکایی‌ فروپاشی‌ نظام‌ اسلامی‌ به‌ سبک و سیاق‌ اضمحلال‌ شوروی‌ سابق‌، بی‌نتیجه‌ و ناکام‌ بماند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در ادامه‌ بحث‌ در مورد اصلاحات‌ حقیقی‌ به‌ ضرورت‌ تعریف‌ اصلاحات‌ و تبیین‌ دقیق‌ و روشن‌ اهداف‌ آن‌ اشاره‌ کردند و افزودند: باید مفهوم‌ اصلاحات‌ هم‌ برای‌ مسؤولان‌ و هم‌ برای‌ مردم‌ کاملا توصیف‌ و ترسیم‌ شود تا اولا هر کس‌ نتواند به‌ میل‌ خود اصلاحات‌ را تبلیغ‌ کند و ثانیا، برای‌ همگان‌ مشخص‌ باشد که‌ کشور و جامعه‌، چه‌ اهداف‌ اصلاحی‌ را دنبال‌ خواهند کرد و به‌ کدام‌ سمت‌ و سو حرکت‌ می‌کنند.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با ابراز خرسندی‌ از تأکید رئیس‌ جمهور بر "اصلاحات‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ و حرکت‌ برای‌ تحقق‌ جامعه‌ آرمانی‌ مدینه‌النبی‌"، افزودند: باید در این‌ زمینه‌ تعاریف‌ دقیقتری‌ ارائه‌ گردد تا جلوی‌ تأثیرپذیری‌ خودآگاه‌ یا ناخودآگاه‌ از الگوهای‌ بیگانه‌ نیز گرفته‌ شود که‌ برای‌ این‌ کار مجموعه‌ای‌ از مسؤولان‌ دولت‌، دستگاه‌ قضایی‌ و مجلس‌ می‌توانند به‌ همفکری‌ و تعامل‌ بپردازند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ هدایت‌ اصلاحات‌ از مرکزی‌ مقتدر و خویشتندار و هوشیار را لازمه‌ی‌ حرکت‌ اصولی‌ و صحیح‌ در این‌ مسیر برشمردند و افزودند: این‌ مرکز هوشمند باید شتاب‌ اصلاحات‌ را تنظیم‌ کند، چرا که‌ اگر حرکت‌ اصلاحات‌ دچار شتاب‌ بیهوده‌ شود، به‌ نتایج‌ انحرافی‌ منجر خواهد شد.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ حساسیت‌ نقش‌ رسانه‌ها و روزنامه‌ها در جهت‌ دهی‌ و شتاب‌ بخشیدن‌ به‌ اصلاحات‌ حقیقی‌ یا انحرافی‌ افزودند: این‌ بحث‌ به‌ مقوله‌ی‌ آزادی‌ بیان‌ باز نمی‌گردد، چرا که‌ آزادی‌ از مهمترین‌ دغدغه‌های‌ مسؤولان‌ نظام‌ اسلامی‌ است‌; اما سمپاشی‌ و گمراه‌سازی‌ و منحرف‌ ساختن‌ اصلاحات‌ آن‌ هم‌ در موقعیت‌ حساس‌ امروز کشور ممنوع‌ است‌ و ما نمی‌توانیم‌ اجازه‌ دهیم‌ به‌ اسم‌ دفاع‌ از آزادی‌ از شیوه‌های‌ مورد نظر دشمن‌ برای‌ ایجاد انحراف‌ در اصلاحات‌، در کشور استفاده‌ شود.

ایشان‌ با تأکید بر این‌ که‌ نه‌ تنها قوه‌ قضاییه‌ بلکه‌ همه‌ی‌ مسؤولان‌ نظام‌ باید به‌ سوءاستفاده‌ کنندگان‌ از آزادی‌ در مطبوعات‌ معترض‌ باشند، خاطر نشان‌ کردند هیچ‌ مسؤولی‌ نباید اجازه‌ دهد اهداف‌ دشمن‌ در برخی‌ از مطبوعات‌ در قالب‌ آزادی‌ بیان‌ و اصلاحات‌ دنبال‌ شود.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود در مورد ضرورتهای‌ اصلاحات‌، قانون‌ اساسی‌ را تجسم‌ اسلام‌ و میثاق‌ بزرگ‌ ملی‌، دینی‌ و انقلابی‌ خواندند و تأکید کردند، در قانون‌ اساسی‌ حاکمیت‌ اسلام‌ بر تمام‌ قوانین‌ تصریح‌ شده‌ است‌ و باید ضمن‌ توجه‌ کامل‌ به‌ همه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ ساختار این‌ قانون‌ به‌ طور دقیق‌ در همه‌ی‌ امور و تمامی‌ ابعاد حفظ شود.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ عناصر تندرو را جاده‌ صاف‌ کن‌ دشمن‌ خواندند و با تأکید بر لزوم‌ مقابله‌ جدی‌ با هرگونه‌ تندروی‌ گفتند: نباید اجازه‌ داد عناصر جاه‌طلب‌ فریب‌ خورده‌ی‌ مغرض‌ یا غافل‌ یک حرکت‌ صحیح‌ را از تعادل‌ خارج‌ کنند و به‌ مرحله‌ تعارض‌ برسانند، ایشان‌ هماهنگی‌ حرکت‌ اصلاحات‌ در بخشهای‌ مختلف‌ را ضروری‌ دانستند و خاطر نشان‌ کردند در برخی‌ از بخشها نظیر اقتصاد و عدالت‌ اجتماعی‌ اصلاحات‌ ذاتا کندتر از دیگر بخشها به‌ پیش‌ می‌رود و اگر دیگر بخشها با سرعت‌ اصلاحات‌ در این‌ گونه‌ بخشها هماهنگ‌ نشوند، مشکلات‌ فراوانی‌ برای‌ جامعه‌ پیش‌ خواهد آمد.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ مقابله‌ جدی‌ با دخالت‌ بیگانگان‌ و بی‌اعتمادی‌ به‌ دشمنان‌ را در روند کلی‌ اصلاحات‌ مؤثر و مهم‌ توصیف‌ کردند و با اشاره‌ به‌ برخی‌ تلاشها برای‌ تحریک انگیزه‌های‌ قومی‌ تأکید کردند همه‌ی‌ اقوام‌ ایرانی‌ دلبسته‌ عزت‌ و سربلندی‌ ایران‌ و انقلابند ، اما دشمن‌ مشغول‌ تحریک است‌ و باید این‌ مسأله‌ را جدی‌ گرفت‌.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ همزیستی‌ پیروان‌ ادیان‌ مختلف‌ در ایران‌ گفتند: دولت‌ اسلامی‌ وظایف‌ خود را در مورد پیروان‌ همه‌ی‌ ادیان‌ الهی‌ به‌ طور کامل‌ انجام‌ خواهد داد و اقلیتهای‌ مذهبی‌ نیز همچنان‌ که‌ اخیرا نشان‌ دادند در برابر تبلیغات‌ دشمنان‌ هوشیار و آگاهند.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در بخش‌ دیگری‌ از سخنانشان‌ فریضه‌ی‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر را مورد تأکید فراوان‌ قرار دادند و افزودند قوام‌ و رشد و صلاح‌ و کمال‌ فرد و جامعه‌ و نظام‌ در گرو اجرای‌ صحیح‌ این‌ فریضه‌ی‌ الهی‌ است‌ و همه‌ی‌ آحاد مردم‌ و تمامی‌ مسؤولان‌ در هر رده‌ و مقام‌ باید خود را به‌ اجرای‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر متعهد بدانند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ ضمن‌ دعوت‌ همه‌ی‌ مسؤولان‌ و کارگزاران‌ نظام‌ به‌ تقوای‌ الهی‌، خاطرنشان‌ کردند یاد خدا اضطراب‌ و تلاطم‌ و غبار خودخواهی‌ را از دلها می‌زداید و فضا را از همدلی‌ و وحدت‌ نورانی‌ می‌سازد که‌ این‌ امر بویژه‌ در اوضاع‌ کنونی‌ کشور، بسیار مورد نیاز جامعه‌ و مسؤولان‌ است‌.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ همچنین‌ تأکید کردند باید خواستها و مسایل‌ حقیقی‌ و اصیل‌، محور گفتمان‌ ملی‌ قرار گیرد و ضمن‌ پرهیز از بزرگ‌ نمایی‌ مسایل‌ غیر اصلی‌ موضوعاتی‌ نظیر تقویت‌ نظام‌، اصلاح‌ کارها، گشودن‌ گرهها و حل‌ مشکلات‌، تبیین‌ آرمانها و اهداف‌ اسلام‌ و انقلاب‌، استفاده‌ از نیروی‌ ابتکار و ایمان‌ مردم‌ و حرکت‌ به‌ سوی‌ اهداف‌ عالیه‌ی‌ نظام‌ به‌ عنوان‌ گفتمان‌ ملی‌ مطرح‌ باشد.

در این‌ دیدار حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ خاتمی‌ رئیس‌ جمهور از تشکیل‌ چنین‌ جلساتی‌ در حضور مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ عنوان‌ مجلس‌ انس‌ و الفت‌ کارگزاران‌ نظام‌ اسلامی‌ و علمای‌ بزرگوار یاد کرد و با اشاره‌ به‌ نامگذاری‌ امسال‌ به‌ نام‌ سال‌ امیرالمؤمنین‌ حضرت‌ علی‌ (ع‌) به‌ بیان‌ ویژگیهای‌ آن‌ حضرت‌ پرداخت‌ و گفت‌: این‌ شخصیت‌ برجسته‌ و انسان‌ برتر برای‌ همه‌ بشریت‌ بخصوص‌ مسلمان‌ و بویژه‌ ملت‌ شریف‌ ایران‌ که‌ نظام‌ اسلامی‌ را به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) بنا نهاد، الگوی‌ سعادت‌ و رستگاری‌ است‌.

رئیس‌ جمهور افزود: برنامه‌های‌ دولت‌ مبتنی‌ بر سامان‌ دادن‌ حقوق‌ مردم‌ و تأمین‌ امنیت‌، بهبود معیشت‌ مردم‌ و پایدار کردن‌ اهداف‌ اساسی‌ در قانون‌ اساسی‌ و در چارچوب‌ سیاستهای‌ کلی‌ رهبری‌ نظام‌ است‌.

آقای‌ خاتمی‌ با اشاره‌ به‌ آغاز اجرای‌ برنامه‌ی‌ سوم‌ توسعه‌ آن‌ را نتیجه‌ بررسی‌ نقاط ضعف‌ و قوت‌ دو برنامه‌ قبلی‌ دانست‌ و با قدردانی‌ از زحمات‌ و تلاشها و موقعیتهای‌ آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ در برنامه‌ریزی‌ دو برنامه‌ قبلی‌ توسعه‌ به‌ بیان‌ گزارشی‌ از عملکرد اقتصادی‌ دولت‌ پرداخت‌ و گفت‌ در این‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ علاوه‌ بر تکیه‌ بر سیاست‌ تنش‌ زدایی‌ با حفظ اصول‌ منابع‌ زیرزمین‌ به‌ سوی‌ تولید و اشتغال‌ سوق‌ داده‌ شده‌ که‌ لازمه‌ تحقق‌ این‌ اهداف‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ اجتماعی‌ نیز نیاز به‌ محیطی‌ آرام‌ دارد. رئیس‌ جمهور با اشاره‌ به‌ محورهای‌ برنامه‌ سوم‌ جهت‌ اصلاح‌ ساختار اقتصادی‌ و مدیریتی‌ کشور ، تسهیل‌ ساز و کارهای‌ تولید، را در جامعه‌ امیدوارکننده‌ خواند و افزود: کاهش‌ نرخ‌ تورم‌ به‌ کمترین‌ نرخ‌ در ده‌ سال‌ گذشته‌ و تثبیت‌ قیمت‌ ارز از نشانه‌های‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ است‌.

رئیس‌ قوه‌ مجریه‌ ضمن‌ تقدیر از تلاشهای‌ مجلس‌ پنجم‌ بویژه‌ آقای‌ ناطق‌ نوری‌ ریاست‌ آن‌ مجلس‌، مجلس‌ ششم‌ را مجلسی‌ آگاه‌، با تعهد و دلسوز برای‌ ادامه‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ دانست‌ و تأکید کرد: آنها با دانستن‌ قدر این‌ مردم‌ صبور و شکیبا که‌ مشکلات‌ را تحمل‌ می‌کنند و درک موقعیت‌ ممتاز ایران‌ در تاریخ‌ و جغرافیای‌ بشری‌ می‌توان‌ به‌ آینده‌ درخشان‌ امیدوار بود. آقای‌ خاتمی‌ با تأکید بر این‌ که‌ باید با حفظ هوشیاری‌ و با شعار اصلاح‌ و مدارا به‌ سوی‌ آینده‌ای‌ بهتر حرکت‌ کرد، از رشد و بلوغ‌ مراکز دانشگاهی‌ در حفظ آرامش‌ و دوری‌ از خشونت‌طلبی‌ در سالگرد حادثه‌ حمله‌ به‌ کوی‌ دانشگاه‌ قدردانی‌ نمود و تأکید کرد: البته‌ دستهای‌ ناپاک و دلهای‌ بیماری‌ وجود دارند که‌ از موقعیتها سوء استفاده‌ و برخی‌ اوقات‌ نیز موقعیت‌سازی‌ می‌کنند که‌ این‌ امواج‌ کوچک در مقابل‌ موج‌ بزرگ‌ مردم‌ تاب‌ مقاومت‌ ندارد.

رئیس‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ با تأکید بر لزوم‌ جداسازی‌ مرزها گفت‌: برخی‌ انحرافها، و شعارهای‌ انحرافی‌ و حرکتهای‌ تخریبی‌ به‌ مردم‌ و جامعه‌ دانشگاهی‌ ارتباطی‌ ندارد و باید با این‌ حرکات‌ آشوب‌طلبانه‌ به‌ شدت‌ مقابله‌ کرد. رئیس‌ جمهور با تقدیر از نیروهای‌ انتظامی‌ و امنیتی‌ در مقابله‌ با آشوب‌طلبان‌، بر لزوم‌ هوشیاری‌ مردم‌ بویژه‌ گروههای‌ سیاسی‌ تأکید کرد و افزود: گروهها باید از تخریب‌ یکدیگر و مچ‌گیری‌ دست‌ بردارند و با بحثهای‌ منطقی‌ و انتقادهای‌ سازنده‌ و در چارچوب‌ قانون‌ در ایجاد فضایی‌ آرام‌ و به‌ دور از تنش‌ و پیشرفت‌ کشور تلاش‌ نمایند.

آقای‌ خاتمی‌ تأکید کرد: گروههای‌ سیاسی‌ باید نشان‌ دهند که‌ نشانه‌های‌ مردمی‌ که‌ از آن‌ دم‌ می‌زنند در آنها وجود دارد و همه‌ باید در جهت‌ برآورده‌ کردن‌ خواستهای‌ رهبری‌ نظام‌ ، و ملت‌ که‌ به‌ دین‌ خود پایبند است‌، حرکت‌ کنیم‌ و داور نهایی‌ را قانون‌ اساسی‌ که‌ خون‌ بهای‌ ملت‌ است‌، قرار دهیم‌.

در پایان‌ این‌ دیدار نماز جماعت‌ ظهر و عصر به‌ امامت‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ اقامه‌ شد.