• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1388/12/01

خود تبریز اینها را از بین می‌برد!

خود تبریز اینها را از بین می‌برد!
... من به اهالی آذربایجان و به اهالی شهر تبریز، به مؤمنان متعهدی که در ایران هستند، هر جا هستند و در آذربایجان، در هر نقطه هستند، و به برادرانی که در روستاها هستند هشدار میدهم، تذکر میدهم، که اینهایی که میآیند بین شما و میگویند که کِیَک  حکم جهاد داده، اینها همه دروغ میگویند. جهاد علیه اسلام؟ جهاد برای خاطر کارتر؟
شما بیایید جهاد کنید که کارتر توفیق پیدا بکند و مملکتتان را بگیرد! اینهایی که می‌آیند اینها را میگویند، اینها نوکرهای سفارت هستند. بستگان سفارت هستند. و اینها به محاکمه کشیده خواهند شد. اینها را دستگیر خواهند کرد. خود آذربایجانیها اینها را دستگیر کنند تا ما محاکمه کنیم اینها را. و این دشمنهای اسلام را؛ دشمنهای ایران را به جزای خودشان برسانیم. ...ما اگر بخواهیم اینها را با اسلحه از بین ببریم، همان خود تبریز اینها را از بین میبرد، اگر ما بگوییم. لکن ما نمیخواهیم این طور بشود. ما میخواهیم آرامش باشد. ما میخواهیم مملکتمان آرام باشد تا بتوانیم اصلاح کنیم همه را.
صحیفه امام، ج11، ص: 205

ملتها با ما هستند
مع الأسف گمان میکنند بعضی که ما منزوی شدهایم به واسطه مخالفت با امریکا، خیر، امریکا منزوی شد. میزان ملتهاست؛ شما سرنیزه را از روی ملتها بردارید و مردم را آزاد بگذارید ببینید کی منزوی است... ما منزوی نیستیم، آنهایی که ظالم هستند و به ما ظلم کردهاند منزوی هستند؛ برای اینکه میزان ملتها هستند. ما قبل از این انقلاب منزوی بودیم؛ برای اینکه، ملتها با ما توجهی نداشتند. بعد از انقلاب، هم ملت ما منسجم شد و یک شد، یدٌ واحِدةٌ عَلی مَنْ سِواهُم شد و هم همه ملتهای ضعیف حتی ملتهای غیر اسلامی که جزء مستضعفین شدند با ما هستند. چطور ما منزوی هستیم؟ بله دولتهایی که هستند، دولتهایی که ملتهایشان هم با آنها موافق نیستند، آنها با ما مخالفند و ما باکی نداریم از این معنا. ما این انزوا را با آغوش باز استقبال میکنیم؛ برای اینکه ما تا منزوی نشویم و تا دستمان از پیش ابرقدرتها و قدرتهای دیگر کوتاه نشود، خودمان نمیتوانیم کار خودمان را انجام بدهیم و سر پای خودمان بایستیم. ما باید منزوی بشویم تا مستقل بشویم. باید منزوی بشویم تا آزاد بشویم. انزوا برای ما هیچ طرح نیست و ما از انزوای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ابداً باک نداریم؛ برای اینکه میزان ملتها هستند و ملتها با ما هستند. ...ایران یک موجود الهی است که هیچ چیز او را صدمه نخواهد زد. ایران واحد است و با دست واحد، 35 میلیون جمعیت با صدای واحد در مقابل قدرتها ایستاده است و هیچ قدرتی نمیتواند یک ملت را منزوی کند. و هیچ ملتی نمیتواند بر یک ملتی که بپاخاسته است حکومت کند.
صحیفه امام، ج13، ص: 278

اگر اینها برای ما خوب نوشتند ما مصیبت داریم
در هر صورت، این مسائل برای انقلابات هست که آنهایی که خارج و داخل ضرر دیدهاند، باید البته بد بگویند. ما نباید متوقع باشیم که اینهایی که شکست خوردند و رفتند، برای ما خوب بنویسند. یا ما نباید متوقع باشیم که روزنامههای امریکا و کسان دیگر برای ما چیزهای خوب بنویسند. خوب، آنها رفتهاند از بین، منافعشان از دستشان رفته است. خوب، کسی که تمام منافعش را شما از او گرفتید- ملت ما همه منافع امریکا را گرفته؛ الآن یک شاهی ندارد، یک سیر نمیتواند نفت از اینجا صادر کند و همین طور سایر کشورهایی که منافعشان از دستشان رفته- نباید ما متوقع باشیم که اینها برای ما مقاله- عرض بکنم که- خوب بنویسند. البته آنها باید به ما فحش بدهند. اگر یک روزی اینها برای ما خوب نوشتند، آن وقت است که ما مصیبت داریم.
من یک وقتی این کلمه را گفتم که اینها نمیفهمند، اگر میفهمیدند، میآمدند تعریف از فلان آدمی که- مثلًا- پیش مردم یک ارزشی دارد، هی شروع میکردند تعریف کردن. همین اسباب این میشد که ارزشش از بین میرفت. اگر بگین به ما فحش بدهد، ما ارزشمان شاید پیش مردم- اگر باشد- زیادتر بشود.                      
صحیفه امام، ج15، ص: 190