• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1378/09/01

دیدار دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز با شرکت در اجتماع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران، ضمن سخنانی خصوصیات و انگیزه‌های جنبش دانشجویی و بیداری و احساس مسؤولیت دانشجویان را تشریح کردند و ضرورت هوشیاری و مراقبت دانشجویان از تلاش افراد و مجموعه‌های بد نیت، بد سابقه و بدنام برای سوءاستفاده از حرکت و جنبش دانشجویی را مورد تأکید قرار دادند.

مقام معظم رهبری در این دیدار که در مسجد دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، از این دانشگاه به عنوان یک نمونه زنده، برجسته و عملی از به‌هم‌تنیدگی دین و علم یاد کردند و فرمودند: دانشگاه صنعتی شریف در زمینه تلاش علمی و نیز فعالیتهای انقلابی و دینی یکی از دانشگاههای پیشرو و موفق کشور محسوب میشود. شهدای معروف و گرانقدر این دانشگاه و نقش دانشجویان آن در تکوین نهادهای انقلابی و همچنین موفقیت دانشگاه در مسابقات علمی جهانی و جذب استعدادهای درخشان، این مرکز علمی را به یک نمونه برجسته و عملی از به‌هم‌تنیدگی دین و علم تبدیل کرده است و نفس وجود این مجموعه علمی، بهترین و رساترین دلیل بر بیهوده بودن ادعای کسانی است که فریاد ناسازگاری علم و دین را سر داده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس خصوصیات و ویژگیهای بیداری دانشجویی را تبیین کردند و فرمودند: اگر خصوصیات و انگیزه‌های حرکت دانشجویی و به تعبیر صحیح آن، "بیداری دانشجویی" به درستی شناخته شود، میتواند به عنوان یک منبع غنی، سرشار و فیاض برای جامعه و کشور به کار گرفته شود، بنا بر این یکی از فرایض مهم دانشجویان، مسؤولان دانشگاهها و مدیران کشور، شناسایی حرکت یا بیداری دانشجویی به عنوان یک پدیده ذاتاً دانشجویی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: سن جوانی و توان جسمانی دانشجویان، دانشها و معارفی که دانشجویان در محیطهای علمی با آنها آشنا میشوند، فراغت دانشجویان از گرفتاریهای زندگی، مجتمع بودن آنان در یک محیط خاص و تأثیرپذیری از امواج عمومی جامعه و بازتاباندن آنها، از جمله خصوصیاتی هستند که منشاء پدیده حرکت دانشجویی محسوب میشوند.

مقام معظم رهبری از آرمانگرایی، صدق و صفا، آزادگی و رهایی از وابستگیهای حزبی، سیاسی و نژادی، مبتنی نبودن بر اشخاص، حساس بودن در مقابل ظلم، زورگویی، تبعیض و بیعدالتی و نیز همراه بودن منطق، بینش، تفکر و تحلیل با احساسات به عنوان ویژگیهای یکسان بیداری دانشجویی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب یاد کردند و خدمات فراوان حرکت دانشجویی را به انقلاب اسلامی یادآور شدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین خصوصیت آرمانگرایی حرکت دانشجویی فرمودند: آرمانگرایی در مقابل مصلحت گرایی و عشق به آرمانها و مجذوب آنها شدن، از ویژگیهای بارز جنبش دانشجویی است. در محیطهای دانشجویی، آرمانها محسوس، ملموس، زنده و قابل دستیابی است و بر همین اساس دانشجویان برای آرمانها تلاش مبارکی را انجام میدهند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بر وجود صدق و صفا و خلوص در حرکت دانشجویی و پرهیز از تقلب، حیله و شیوه‌های غیر انسانی تأکید کردند و با تبیین خصوصیت آزادگی و رهایی جنبش دانشجویی از وابستگیهای گوناگون حزبی، سیاسی و نژادی، فرمودند: در حرکت دانشجویی غالباً از تقیداتی که احزاب و مجموعه‌های سیاسی برای اعضای خود فراهم میکنند خبری نیست و احزاب همواره در عضوگیری از محیطهای دانشجویی ناکام مانده‌اند زیرا جوان دانشجو حاضر نیست به قید و بند حزبی و گروهی تن بدهد.

مقام معظم رهبری جنبش دانشجویی را متعلق به مجموعه حاضر در محیط دانشگاه و مبتنی نبودن آن بر اشخاص دانستند و با بیان حساس بودن حرکت دانشجویی در مقابل مظاهر زشت انسانی مانند زورگویی، تبعیض، بیعدالتی، دورویی و نفاق فرمودند: یکی از تجربه‌های روشن انقلاب این است که مجموعه‌های دانشجویی با پی بردن به حقیقت وجودی منافقین و آشنا شدن با تفکرات التقاطی آنان از این گروه روی برگرداندند و آن را طرد کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: یکی از خصوصیات حرکت دانشجویی این است که تنها احساسات بر این حرکت حکومت نمیکند، بلکه منطق، تفکر، بینش، تحلیل و میل به فهمیدن در آن وجود دارد. دانشجویان و اهل علم و تحصیل در دوران انقلاب و سالهای پس از آن وجود خود را وقف انقلاب کردند و در جنگ تحمیلی نیز رشادتهای فراوانی از خود نشان دادند و به برکت پیوندهای مستحکم دانشجویان با انقلاب بود که مجموعه‌های زنده و فعال دانشجویی به صورتی مؤثر و بسیار کارساز به مقابله با گروهکهای الحادی برخاستند و محیطهای علمی را از وجود آنان تطهیر کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه دانشجویان را به اهمیت شناسایی نیاز لحظه و تلاش برای برآورده ساختن آن جلب کردند و فرمودند: تاریخ، زمان و نیازهای جامعه بگونه‌ای است که هر انسانی باید در شناخت نیاز لحظه تلاش کند و آن را برآورده سازد و قشر جوان ، بخصوص جوان دانشجو از عهده این مهم بر می‌آید و میتواند به آن عمل کند زیرا چشم او باز است و آینده هم متعلق به اوست.

مقام معظم رهبری با بیان برکات پدیده بیداری دانشجویی برای کشور فرمودند: اگر دانشجویان ما بتوانند پدیده بیداری دانشجویی را با همان خصوصیاتی که بر آن مترتب است، به پیش ببرند، برکات وجودی آن برای کشور و آینده ملت ایران بسیار فراوان خواهد بود و اینجانب آن را یک پدیده مثبت و مبارک میدانم و به آن علاقه‌مندم.

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در بیان آفتهای حرکت و بیداری دانشجویی فرمودند: حرکت دانشجویی آفاتی دارد که باید حقیقتاً از آن پرهیز شود و اگر خصوصیات این پدیده به ضد آن تبدیل شود، برکاتش ضایع خواهد شد و آن هنگامی است که آرمانگرایی به بیزاری از آرمانها تبدیل شود و صفا و خلوص جای خود را به معامله‌گری و بازیهای سیاسی بدهد. جنبش یا حرکت دانشجویی باید به دنبال آرمانها یعنی عدالت، مساوات، آزادیهای معنوی و اجتماعی، عزت و سرآمدی ملی و سرآمد شدن در جهان باشد و صداقت و صفا را در درون خود حفظ و نهادینه کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی طمع‌ورزی عناصر و مجموعه‌های ناباب را به حرکت دانشجویی و سوءاستفاده آنها از آن را یکی از آفتهای این پدیده برشمردند و فرمودند: مجموعه‌های سیاسی قدرت‌طلب، بدنیت، بد دل و بدسابقه‌ای که در دوره‌یی از سالهای پس از انقلاب، طاقت تحمل جنبش دانشجویی را نداشتند، اکنون با مشاهده حضور نسل جوان دانشجو در میدان، تلاش میکنند تا خود را به حرکت دانشجویی بچسبانند. آنها اول به صورت سینه خیز، سپس نیم خیز و پس از آن با گردن افراشته جلو میآیند و اظهار وجود میکنند. دانشجویان بیش از هر کس، خود باید مراقب باشند و به مجموعه‌های بدنام و بد سابقه اجازه نزدیک شدن ندهند.

مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان از 16 آذر به عنوان یک حرکت آرمانخواهانه دانشجویان در مبارزه با آمریکا یاد کردند و با تأکید بر اهمیت و حساسیت موقعیت ایران اسلامی از لحاظ جغرافیایی، فرمودند: زمانی بود که آمریکاییها از اینجا به همه منطقه فخر میفروختند و اعمال نفوذ میکردند، اما اکنون آمریکاییها از این که ایران حاضر نیست به سمت آنها برود، زنجیر میجوند. ایران از لحاظ جغرافیایی در مرکز بسیار حساسی قرار گرفته است و با استناد به دلایل عدیده میتوان گفت که موقعیت جغرافیایی و جغرافیای سیاسىِ جمهوری اسلامی ایران در این منطقه بسیار مهم و منحصر به فرد است و این در حالی است که آمریکاییها از داشتن حتی یک مأمور در ایران محروم مانده‌اند.

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای از فشارهای آمریکا برای تأسیس دفتر حفاظت منافع در ایران خبر دادند و فرمودند: اکنون مدتی است که آمریکاییها فشار می‌آورند تا کسانی را به عنوان ایجاد دفتر حفاظت منافع به ایران بفرستند اما مسؤولان کشور مقاومت کرده و اجازه نداده‌اند. آنها در واقع میخواهند یک پایگاه اطلاعاتی و سیاسی برای ارتباط با عناصر خودفروخته ایجاد کنند و ایران اسلامی اجازه کاری را به آمریکاییها نخواهد داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایستادگی ملت ایران در برابر افزون‌طلبی آمریکا را موجب امیدواری و خوشحالی ملتها و کشورهای مختلف جهان دانستند و فرمودند: انقلاب اسلامی، هندسه جغرافیای سیاسی کشور و جهت سیاسی آن را نسبت به گذشته به کلی تغییر داده و یک نظام صد در صد مردمی را در اینجا به وجود آورده است و اکنون ایران اسلامی به پایگاهی برای توجه همه کسانی که از آمریکا عقده فروخورده‌ای دارند، تبدیل شده است و ملتهای فراوانی هستند که از شعارهای ضد آمریکایی ملت ایران نیرو میگیرند و خوشحال میشوند.

مقام معظم رهبری پشت کردن به آرمانها را یکی از آفات حرکت دانشجویی دانستند و فرمودند: حادثه 16 آذر، نشان‌دهنده یک حرکت آرمان‌خواهانه دانشجویی در مبارزه با آمریکا محسوب میشود و این در حالی است که عده‌ای به عنوان دانشجو و تحت عناوین بسیار پوچ، سست و غیر منطقی در صدد هستند تا 16 آذر را در نقطه مقابل آن یعنی گرایش به آمریکا مطرح کنند. این کار پشت کردن به جنبش دانشجویی و در مقابله با آرمانخواهی دانشجویان است.

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، سطحی شدن را یکی از آفتهای جنبش دانشجویی دانستند و خطاب به دانشجویان فرمودند: شما باید از سطحیاندیشی بپرهیزید. و روی هر سخنی که میشنوید تدبر و تأمل کنید. عده‌ای در تلاش هستند تا درهای و هوی فریادها و در قالب شعارها و رنگ و لعابهای دروغین، مجموعه دانشجویی را در مسیر خواست خود قرار دهند. بنا بر این دانشجویان به عنوان انسانهای فرزانه و هوشمند نباید به هر شعاری و حرف و دهن گرمی و به هر سخنی که نقل میشود، اعتماد کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی فروافتادن حرکت دانشجویی به دام اختاپوسی احزاب و گروههای سیاسی را موجب سلب خصوصیات مثبت از این مجموعه آزاداندیش دانستند و در پایان سخنانشان دانشجویان را به انس با کلمات نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه به عنوان کتابهای درس حکمت و عبرت و راهنمای زندگی سعادتمندانه انسان سفارش کردند.

بر پایه همین گزارش، مقام معظم رهبری سپس به تعدادی از سؤالات دانشجویان که در فضایی آکنده از صفا و صمیمت مطرح شد، پاسخ گفتند.

در پایان دیدار سه ساعته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان این دانشگاه نماز جماعت را به امامت ایشان اقامه کردند.