• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1388/05/09

فرهنگ ِ تنفیذ

آنچه می‌خوانید پربسامدترین اصطلاحات به کار رفته شده در بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم‌های تنفیذ حکم روسای جمهوری اسلامی است. «فرهنگ تنفیذ»، منتخبی از توضیحات معظم‌له در تبیین هر واژه است.
پیش از این نیز، در پرونده‌ی «نگاه ِ ایرانی»، فرهنگ سند چشم‌انداز ارائه شده بود و در آینده‌ای نزدیک هم، مجموعه مصطلحات و کلیدواژه‌های تالیف یا تعریف شده توسط رهبر انقلاب، در بخش «جستار» منتشر خواهد شد.