• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1368/05/14

ابلاغ متن تجدیدنظرشده قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به دولت جمهورى اسلامى ایران

بسم الله الرّحمن الرّحیم
دولت محترم جمهورى اسلامى
 بدین‌وسیله متن تجدیدنظرشده‌ی قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به‌وسیله‌ی شوراى بازنگرى قانون اساسى تصویب گشته و طبق اعلام شوراى محترم نگهبان در همه‌پرسى مورّخ ۱۳۶۸/۵/۶ به قبول و تأیید ملّت عزیز ایران نائل گردیده است،(۱) برابر اصل یکصدوبیست‌وسوّم قانون اساسى ابلاغ میگردد.
 
سیّدعلى خامنه‌اى


۱) ر.ک: ابلاغ متن تجدیدنظرشده‌ى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رئیس مجلس شوراى اسلامى (۱۴/۵/۱۳۶۸)