• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1369/05/01

دیدار مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در جمع کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از اسلام و حرکتهای انقلابی اسلامی به عنوان عامل مؤثر در تحولات سریع و مهم جهانی نام بردند و اهداف استکبار جهانی را از تفهیم و تبلیغ این ادعا که جمهوری اسلامی ایران در حرکتهای خود تجدید نظر کرده است، تشریح کردند.

در این دیدار که وزیر و مسئولان وزارت امور خارجه و رؤسای نمایندگیهای سیاسی و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور داشتند، حضرت آیت‌اللَّه خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت کار سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در برخورد با دولتها تأکید کردند و فرمودند: تحولات جاری در دنیای امروز اگر چه در مناطق دیگری از جهان صورت میگیرد اما به ما هم مربوط میشود.

امروز صحنه‌ی اروپا آغشته به آثار، تبعات و نتایج این تحولات است.مسئله‌ی اتحاد دو آلمان، اروپای متحد و تأثیرات ناشی از آن و نیز مسائل مربوط به شوروی مسائل عظیمی هستند که اسلام و انقلاب اسلامی ایران در ایجاد این تحولات نقش بسزایی داشته و دسته‌بندیهای جدید جهانی، با توجه به آن بوجود آمده و می‌آید.

مقام معظم رهبری این مطلب را که تغییر و تحولات در شوروی صرفاً ریشه در مشکلات اقتصادی آن کشور دارد را مردود دانستند و افزودند: مطرح شدن حضور مردمی و قدرت اراده‌ی ملتها تا حد ایجاد یک قطب جدید در معادلات جهانی کاری است که انقلاب اسلامی ایران نخستین بار آن را نمایان ساخت. تأثیر اسلام و انقلاب اسلامی در تحقق اوضاع جدید جهانی را هیچ فرد بصیری نمیتواند نفی کند.

حوادث اروپای شرقی از یک خاستگاه مذهبی آغاز شد و ما گرایش به معنویت در این نقطه از جهان را با پیروزی اقلاب اسلامی که دنیا را تکان داد، مرتبط میدانیم.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه‌ی سخنانشان به تشریح اهداف و مقاصد استکبار جهانی در مقابله با حکومت انقلابی و قرآنی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و فرمودند: تلاش دشمنان ما در سطح ملتهای جهان، بویژه مسلمانان بر وانمود ساختن این ادعا متمرکز است که ایران اسلامی امروز از شعارهای اساسی خود دست برداشته و با نظام جمهوری اسلامی انقلابی و پرخاشگر طی ده سال گذشته تفاوت دارد. در موارد متعددی آنچه که از تقرب برخی ازکشورها به جمهوری اسلامی ایران و روال تبلیغات آنان مشاهده میشود، هدف اصلی آنان اثبات این ادعای غلط و خراب کردن وجهه‌ی انقلابی این نظام در میان ملتهاست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تشریح خطوط تبلیغاتی استکبار جهانی فرمودند: دشمنان ما درتلاش هستند تا آنچه را که در نزد آنها تندروی محسوب میشود به صورت جریانی محدود و جدای از مشی کلی جامعه و نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند. آنان با استفاده از بوقهای تبلیغاتی خود مدعی میشوند که میراث و راه امام تنها برای تعداد معدودی از افراد در جمهوری اسلامی معتبر و محترم است و تأسف‌انگیز خواهد بود اگر عده‌ای ساده‌لوحانه این ادعا را باور کنند.

مقام معظم رهبری با تصریح این مطلب که حرکت متن جامعه براساس خط و راه امام است فرمودند: صلاح دین و دنیای ما حرکت در راهی است که طی یازده سال گذشته امام عظیم‌ الشأن و فقید انقلاب فرا روی ما باز کردند و ما این راه را تا جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد و از هیچیک از آرمانهائی که بوسیله امام خمینی رضوان‌ا... تعالی علیه ترسیم شده دست برنخواهیم داشت.

ایشان تحقق عدالت اجتماعی و ترجیح پابرهنگان و منافع، خواستها، انگیزه‌ها و احساسات آنان بر مرفهین بیدرد را از جمله آرمانهای امام برشمردند و افزودند: حمایت مردم از مسئولین و فریضه دانستن آن، حرکت به سمت جوشاندن سرچشمه‌ی استعدادهای خلاق در درون کشور برای رسیدن به خودکفائی، مقابله با استکبار، جدائی از قدرتهای مداخله‌گر،مبارزه با سلطه‌گران ظالم و ستمگر عالم، مقابله با هر نشانه‌ای از ستمگری در هر نقطه از جهان، مردود دانستن تسلط چنگالهای سلطه در دنیا نسبت به هر کشور و ملتی و اصلی شمردن مسئله‌ی فلسطین راهی است که جمهوری اسلامی ایران در آن به حیات خود ادامه میدهد و حرکت در این راه را تکلیف شرعی خود میداند.

رهبر انقلاب اسلامی نسبت دادن تجدیدنظر در مفاهیم و خط فکری حضرت به یک جریان اصلی و وسیع در داخل کشور را خط تبلیغاتی دشمنان اسلام دانستند و ضمن فراخواندن نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به خنثیساختن این ترفند و نیز پیش گیری از خدشه‌دار شدن چهره ‌نظام اسلامی ایران فرمودند: انقلاب اسلامی یک ارزش است. و آنان که در تلاش هستند تا انقلاب و انقلابیگری را ضد ارزش کنند از انقلاب بیشترین ضربه را خورده‌اند. تردید در مفاهیم انقلابی و مبارزه با قدرتهای ظالم و سلطه‌گر ضد ارزش است. راه نجات ملتها در استقلال آنها از قدرتهای ستمگر است، قدرتهایی که همواره سعی کرده‌اند تا به ملتها تفهیم کنند که تنها راه نجات، قرار گرفتن در زیر نفوذ وسلطه‌ی آنان است. ولی ما نه تنها این مطلب را باور نداریم بلکه ملتهای دیگر را نیز از باور کردن آن بر حذر میداریم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سازش با آمریکا را اسارت جمهوری اسلامی ایران دانستند و فرمودند: کسانی که خیال میکنند راه نجات این کشور و ملت در عدم مقابله با قدرتهای ظالم و نیز پشیمانی از آن چیزی است که عمداً آن را تندروی مینامند سخت در اشتباهند. ذلّت و اسارت جمهوری اسلامی در تسلیم شدن و سازش با آمریکاست. محال است که دشمنان خدا چنین حالتی را در ما بیابند.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی با تصریح این مطلب که سیاست و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی مخالفت و تعارض با متعرضین به حریم استقلال ملت ما و شرف انسانی آنان است فرمودند: آن نظامی که به نام اسلام و قرآن در مقابل دشمنان خدا تسلیم شود، جمهوری اسلامی نیست، جمهوری آمریکایی است. آن نظامی مبتنی بر قرآن و راه انبیاء است که برای استقرار آن بسیاری از جوانان با ایمان و مسلمان جانهای پاک خود را ایثار کرده‌اند، و برای حفظ آن خونهای فراوانی ریخته شده است. لذا چهره‌ی چنین نظامی نسبت به دشمنان خدا همواره متعرض و تسلیم‌ناپذیر است.

مقام معظم رهبری برقراری ارتباط با کشورها از موضع عزّت را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: ما شعارها و منش انقلاب را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهیم و اعتقاد داریم در دنیای مادّی امروز این ایده و تفکر پیروز خواهد شد. ما کشور و ملت بزرگی هستیم و در نقطه‌ی مهمی از دنیا قرار داریم. ما ملت کنار افتاده‌ای نیستیم بلکه ملتی هستیم که سخن، راه و عمل ما و نیز پرچمی که بدست گرفته‌ایم بر روی بخش عظیمی در خارج از محدوده‌ی مرزهایمان اثر میگذارد. امروز بسیاری از کشورها مایلند که با چنین کشوری ارتباط داشته باشند زیرا این ارتباط با مصلحتشان است، از اینرو ارتباط سیاسی و همکاری اقتصادی مستلزمنادیده گرفتن شعارهای انقلاب نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان خطاب به سفرای کشورمان در سراسر جهان فرمودند: چهره شما باید انقلابی، متدیّن و یادآور همان خصوصیاتی باشد که دنیا از امام میشناسد. همچنین محیط سفارتخانه‌های ما در خارج باید محیط تدیّن باشد و همه سعی بر اجرای وظایف شرعىِ رساله‌ای خود داشته باشند.

سفارتخانه باید محلی کاملاً اسلامی باشد و کارکنان آن با صداقت،خوش رفتاری، محبت، همکاری، احترام و ادب خود، چهره‌ی مسلمان متعهد و انقلابی را نشان دهند.

براساس همین گزارش در این دیدار که معاونین و جمعی از مسئولین وزارت امور خارجه و رؤسای نمایندگیهای سیاسی و سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور نیز حضور داشتند، پیش از بیانات مقام معظم رهبری دکتر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه طی سخنان کوتاهی به برگزاری سمینار سه روزه رؤسای نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: ما از استمرار خط امام در سیاست خارجی به دست با کفایت رهبر معظم انقلاب اسلامی خشنودیم و امیدواریم بتوانیم با اطاعت از رهنمودهای حکیمانه مقام شامخ ولی امر مسلمین وظایفمان را در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی به انجام برسانیم.