• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1392/02/20

گزارش رؤیت هلال ماه رجب ۱۴۳۴ ه‌ . ق

<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="5" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="justify" class="news_text" dir="rtl" id="content"> <br class="matn" /> <div align="justify"> <div align="center">  </div> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span class="answer" style="font-weight: bold;">الف ـ مشخصات نجومى هلال در شامگاه  جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ (۲۹ جمادى الثانى ۱۴۳۴)</span><br /> <span class="matn">زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت  ۰۵:۰۰ روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲</span><br /> <span class="matn">زمان غروب خورشید: ساعت ۱۹ و ۵۸ دقیقه</span><br /> <span class="matn">زمان غروب ماه: ساعت ۲۰ و ۲۶ دقیقه</span><br /> <span class="matn">ارتفاع ماه: ۴.۳</span><br /> <span class="matn">مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۲۸ دقیقه </span><br /> <span class="matn">سن ماه: ۱۴ ساعت و ۵۹ دقیقه</span><br /> <span class="matn">فاصله زاویه‌اى ماه و خورشید: ۶.۲</span><br /> <br /> <span class="answer" style="font-weight: bold;">ب ـ پیش‌بینى تقاویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال</span><br /> <span class="matn">تقویم رسمى کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هـلال، پیش‌بـینى کرده‌اند هــلال مـاه در غــروب روز جمعه ۲۰ اردیبهشت مـاه قـابل رؤیت نیست. بـنابراین ماه جمادى الثانى ۳۰ روزه بوده و غرّه ماه رجب ۱۴۳۴ روز  یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه خواهد بود.</span><br /> <br /> <span class="answer" style="font-weight: bold;">ج ـ گزارش‌هاى رسیده</span><br /> <span class="matn">در همین راستا ستادهاى استهلال و گروه‌هاى رصدى در سراسر کشور به همراه تجهیزات رصدى در غروب روز جمعه اقدام به استهلال نمودند که نتیجه آن به قرار ذیل است:</span><br /> <span class="matn">       </span><br /> <span class="matn" style="font-weight: bold;">(۱) مناطقى که هوا صاف بود و  هلال رؤیت نشد:</span><br /> <span class="matn">استان سیستان و بلوچستان: زاهدان، زابل، نیک شهر، ایرانشهر، سراوان</span><br /> <span class="matn">استان هرمزگان: بندرلنگه، بندرچارک، فین، قشم، کیش، پارسیان</span><br /> <span class="matn">استان خوزستان: اهواز، شوش دانیال، دزفول، گتوند، خرمشهر ۲ گروه</span><br /> <span class="matn">استان‌هاى خراسان: تربت حیدریه</span><br /> <br /> <span class="matn" style="font-weight: bold;">(۲) مناطقى که عمدتاً ابرى، نیمه ابرى و یا غبار بود و  هلال رؤیت نشد:</span><br /> <span class="matn">استان‌هاى خراسان: مشهد، سه قلعه، فیروزه، فردوس، گناباد، طبس، درگز، بجنورد</span><br /> <span class="matn">استان هرمزگان: بندرعباس، میناب، رودان، بندرجاسک، حاجی آباد</span><br /> <span class="matn">استان اصفهان: اصفهان ۳ گروه، فریدن</span><br /> <span class="matn">استان سمنان: سمنان، دامغان، مهدیشهر، گرمسار، شهمیرزاد</span><br /> <span class="matn">استان آذربایجان غربى: ارومیه، خوى، ماکو، نقده، میاندوآب، شاهین دژ</span><br /> <span class="matn">استان فارس: شیراز ۵ گروه</span><br /> <span class="matn">استان بوشهر: بوشهر</span><br /> <span class="matn">استان یزد: یزد، میبد، اردکان</span><br /> <span class="matn">استان لرستان: خرم آباد، بروجرد</span><br /> <span class="matn">استان قم: قم ۴ گروه</span><br /> <span class="matn">استان اردبیل: اردبیل</span><br /> <span class="matn">استان زنجان: کوه جارچی</span><br /> <span class="matn">استان کرمان: کرمان</span><br /> <span class="matn">استان مرکزى: اراک، خمین، ساوه، زرندیه</span><br /> <span class="matn">استان چهارمحال بختیارى: شهرکرد، بروجن</span><br /> <span class="matn">استان ایلام: ایلام، آبدانان، مهران، دهلران، ایوان</span></span><br /> <div align="left"> <span style="font-size: 14px;"><span class="subTitle">ستاد استهلال</span></span><br /> <br /> <div align="center"> <span style="font-size: 14px;"><span class="subMatn">*******************************************</span></span></div> <div align="center"> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span class="titr"><span class="titr">گزارش رؤیت هلال ماه رجب ۱۴۳۴ ه‌ . ق</span>     </span></span></div> <span style="font-size: 14px;"><span class="subTitle">  </span></span><br /> <div align="right"> <div align="justify"> <span style="font-size: 14px;"><span class="matn"><span class="answer" style="font-weight: bold;">الف ـ مشخصات نجومى هلال در شامگاه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ ( ۳۰ جمادى الثانى ۱۴۳۴)</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">۱. زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت  ۰۵:۰۰ روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">زمان غروب خورشید: ساعت ۱۹ و ۵۹ دقیقه</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">زمان غروب ماه: ساعت ۲۱ و ۱۹ دقیقه</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">ارتفاع ماه: ۱۳.۹</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۸۰ دقیقه </span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">سن ماه: ۳۹ ساعت و ۱ دقیقه</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">فاصله زاویه‌اى ماه و خورشید: ۱۷.۳</span></span><br /> <br /> <span class="matn"><span class="matn"><span class="answer" style="font-weight: bold;">ب ـ پیش‌بینى تقاویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال</span></span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">تقویم رسمى کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،  و کارشناسان رؤیت هـلال، پیش‌بـینى کرده‌اند هــلال مـاه در غــروب  روز  شنبه ۲۱  اردیبهشت  مـاه با چشم غیر مسلح قـابل رؤیت است.  بـنابراین ماه جمادى الثانى ۳۰ روزه بوده و غرّه ماه رجب ۱۴۳۴ روز  یک شنبه ۲۲  اردیبهشت ماه خواهد بود.</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">  </span></span><br /> <span class="matn"><span class="answer" style="font-weight: bold;">ج ـ گزارش‌هاى رسیده</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">در همین راستا ستادهاى استهلال و گروه‌هاى رصدى در سراسر کشور به همراه تجهیزات رصدى در غروب روز شنبه اقدام به استهلال </span><span class="matn">نمودند که نتیجه آن به قرار ذیل است:</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">       </span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn" style="font-weight: bold;">(۱) مناطقى که هلال با چشم غیر مسلح رؤیت شد:</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان کرمان: تپه صاحب الزمان</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان یزد: یزد، میبد</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان سمنان: دامغان، گرمسار</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان چهارمحال: شهرکرد، بروجرد</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان هرمزگان:  کیش، فین</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان خوزستان: خرمشهر، دزفول</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان ایلام: ایوان، آبدانان، دهلران</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان مرکزى: اراک، ساوه، خمین</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان بوشهر: بوشهر، ارتفاعات جم، رصدخانه مهر، ارتفاعات ناى بند، ارتفاعات شیرنو</span></span><br /> <span class="matn"><span class="matn">استان هاى خراسان : مشهد، بیرجند، تایباد، بشرویه، خضری، سرایان، طبس، زیرکوه، فردوس، آشخانه، گناباد، </span><span class="matn">نیشابور، سه قلعه، گلبهار، قوچان، طرقبه، بردسکن، کاشمر، نیشابور، سربیشه</span></span></span></div> <div align="left"> <span style="font-size: 14px;"><span class="subTitle">ستاد استهلال</span></span></div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <br />