• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1370/12/02

بیانات در دیدار آیت‌اللَّه العظمی اراکی(ره)

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

ما دعاگوی وجود شریف حضرت‌عالی هستیم. خداوند ان‌شاءاللَّه ادعیه‌ی زاکیه‌ی حضرت‌عالی را در حق ما و مردم مستجاب کند. خداوند ان‌شاءاللَّه وجود شریف حضرت‌عالی را برای ما محفوظ بدارد. خدا را شکر میکنیم که ما را روحاً و قلباً قدردان وجود حضرت‌عالی و این نعمتهای بزرگی که امروز بحمداللَّه در اختیار مردم ایران هستند - که شما ذخیره‌ی الهی بودید و هستید - قرار داده است. ان‌شاءاللَّه که وجود شریفتان همیشه سالم و بانشاط باشد و مردم از انوار وجود شما استفاده کنند. ما محتاج دعای شما هستیم. این‌که میفرمایید ما را دعا میکنید، واقعاً از ته دل ما را خوشحال میکند.

خدا حافظ شما