• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1369/11/19

بیانات در دیدار جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

روز نوزدهم بهمن، حقاً شایسته است که روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام بگیرد و جا دارد که ما به این نیرو تبریک بگوییم. خاطره و تصمیم، یک لحظه‌ی گذراست؛ اما آثار و نتایج، ماندگار است. برای این است که انسانِ خردمند و هوشمند و مسلمان، وظیفه‌ی خود میداند که قدر و ارزش لحظه‌ها را درست بشناسد و در تقویم و ارزیابی لحظه‌ها، دچار اشتباه نشود.

هر لحظه‌یی از لحظات عمر ما، بار تکلیفی را بر دوش دارند. مهم این است که ما تکلیف هرلحظه را درست بشناسیم و آن را در جای خود ادا کنیم. آن روزها به هر تقدیر میگذشت؛ اما حضور جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش در صفوف مقدم انقلاب اسلامی، آن هم در حساسترین لحظات، بر سرنوشت ارتش و سرنوشت و جهت‌گیریهای موجود در انقلاب، تأثیراتی گذاشت.

خوشبختانه نیروی هوایی، بعد از پیروزی انقلاب تا امروز، هم در جنگ تحمیلی و هم پیش از آن، در حساسترین لحظات و در خطرناکترین موقعها و موضعها، آزمایشهای خوبی داشته است. حضور نیروی هوایی در مقام هجوم و دفاع، حضور باارزشی بوده است.

امروز بحمداللَّه نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، رشید و بالنده و متکیبه‌خود و مستغنی است؛ از ابزارهای پیشرفته‌ی طراز بالا برخوردار است؛ کارنامه‌ی درخشان جنگ و تجربه‌های باارزش آن را در کوله‌بار خود دارد و نیرویی جوان و بانشاط و فعال است و ان‌شاءاللَّه آینده‌ی بهتری هم خواهد داشت.

نیروی هوایی، بخشی از قدرت عظیم دفاعی ملت ماست. ما وقتی که خود را دارای هدف و خط مستقیمی به سمت آن میدانیم، وقتی بر دوش خودمان مسؤولیت الهی حس میکنیم، وقتی مصمم هستیم که در راه این مسؤولیت - علی‌رغم میل همه‌ی شیطانهای عالم - حرکت بکنیم، وقتی این ملت تصمیم دارد که حرف زور را از هیچکدام از قلدرها و سرگردنه‌بگیرهای مسلح دنیا به گوش نگیرد، پس باید خودمان را آماده‌ی دفاع بکنیم.

وقتی به صحنه‌ی سیاستِ امروز دنیا نگاه میکنید، میبینید که در قضیه‌یی مثل قضیه‌ی خلیج فارس، کشورهای ریز و درشت دنیا، هرکدام به نحوی مجبور هستند که به زور گوش بدهند و از آن تمکین بکنند. سلطه‌ی امپراتوری زر و زور غربی به سرکردگی دولت امریکا، تصمیم دارد که در این‌جا از منافع حیاتی خود به هر قیمتی دفاع کند. حتّی دیدید که به بمب اتمی هم تهدید کردند و دیگران - کشورهای خرد و ریز دنیا - با این‌که این قضیه به خیلی از آنها ارتباط هم پیدا نمیکند، اما مجبورند هرکدام نخودی در این آش استکباری بیندازند و نمیتوانند خودشان را کنار بکشند.

در چنین شرایطی، وقتی شما میبینید آن استقلال حقیقی و اتکا به نفس واقعی - که ناشی از انقلاب و اسلام است - این ملت و این کشور و این دولت را با ناصیه‌یی درخشان در دنیا معرفی میکند و قدر این استقلال را میدانید و میخواهید این استقلال را حفظ بکنید؛ وقتی تجربه‌ی آزاد زیستن در نظام الهی و اسلامی را تجربه‌ی شیرینی میدانید و میخواهید آن را روزبه‌روز به سمت کمال پیش ببرید، پس باید خودتان را آماده‌ی دفاع بکنید.

باید بدانید که دشمن برای ضربه زدن، منتظر فرصت است. «و من نام لم ینم عنه»(1). اگر شما غافل بشوید، ضربه را خواهید خورد. دفاع، یک وظیفه‌ی عقلی و انسانی و اسلامی است؛ پس باید آماده بود. روزبه‌روز باید آمادگیتان را بیشتر کنید و آموزشها را پیش ببرید. سازماندهی منظم، مبتنی بر حفظ انضباط کامل و رعایت مقررات است؛ این را یک ارزش به حساب آورید. رعایت مقررات، به معنای بیعدالتی نیست. عدالت و عدم تبعیض و ارزشگذاری بر اساس حق را یک اصل بدانید. این اصول، اصول بنیانی است.

یکی از چیزهایی که در کار یک سازمان نظامی حایز اهمیت است، نشاط برای استفاده‌ی بهتر از استعدادها و قدرتها و موجودیهای مادّی و انسانی است. استعدادها را جستجو کنید و آنها را به جوشش و درخشش دربیاورید. از دستهای ماهر و مغزهای نافذ و خلاق و چشمهای دقیق، در پیشرفت کار و مسؤولیت بزرگ خودتان بهره بگیرید. اینها، همان تصمیم‌گیریهای بجا و شناختن تکلیف لحظه‌هاست.

ما لحظات حساسی را میگذرانیم. تمام این دوازده سال، همین‌طور گذشته است. آنها که حساسیت لحظه و اهمیت هدف و ارزش این راه ومسیر را نفهمیدند، اشتباه کردند. امروز میفهمند که چه‌قدر اشتباه کرده‌اند. جمهوری اسلامی، به فضل الهی در حرکت اعتلایی خود درنگ نمیکند. طبیعت فکر و راه و هدف ما، این است. چرا بعضیها احساس حقارت میکنند؟ آن‌که مادّی است، باید احساس حقارت کند. آن‌که اساس زندگی خودش را بر محاسبات صددرصد مادّی میگذارد، باید احساس حقارت بکند؛ همچنان‌که دیدید ابرقدرتها چوب آن اشتباهات را خوردند.

امروز جوانترین شما هم، تجربیات پیران کهنسال را در مقابل چشم خودش دیده است. شما مگر فروریختن یک امپراتوری را به چشم ندیدید؟ امپراتوری مادّىِ عظیمِ به اصطلاح حکومت سوسیالیستی و تفکر مارکسیستی که نصف دنیا را گرفته بود، مثل کاخی از بازیچه در هم فروریخت. امروز، چیزی از آن امپراتوری باقی نیست؛ درحالیکه در عرصه‌ی محاسبات، خیلی محکم بودند. محاسبات، صددرصد مادّی بود و عنصر معنویت، در آن لحاظ نشده بود.

تجربه‌ی دیگر شما، شکست فضیح آن امپراتوری زر و زورِ نقطه‌ی مقابل اوست؛ یعنی امپراتوری تفکر غربىِ امپریالیستىِ استکباری، متکی بر سود سرمایه و در آمد کارخانجات و استفاده از نیروی کار ارزان و تبلیغات و بهره‌گیری از انحرافهای اخلاقی و گسترش فرهنگ فساد در دنیا. این، خلاصه‌ی آن امپراتوری دیگر است. او هم شکست میخورد و محاسبات مادّیش، یکی پس از دیگری غلط درمی‌آید.

مگر همه چیز، ماشین است که محاسباتش را بشود با ریاضیاتِ محض و دو دوتا، چهارتا حل کرد و تمام نمود؟! آن‌جایی که مسأله، مسأله‌ی انسانها و ایمانها و ارزشها و خصلتهای نیکوست، محاسبات معنوی، دخالت فوق‌العاده‌یی دارد؛ بلکه تعیین‌کننده است. بر اساس محاسبات مادّی، آنها میبایست روزبه‌روز قدرتمندتر میشدند و امروز شما میبینید که محاسباتشان در چه صحنه‌های خجلت‌آوری، دچار ناکامی شده است.

خودتان را آماده نگهدارید. سازمانتان را روزبه‌روز پیش ببرید. انسجامتان را مثل گذشته و بهتر از گذشته، حفظ کنید. مجموعه‌ی نیروهای مسلح - ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نیروهای دست‌اندرکار دفاع و حفاظت و حراست از ارزشهای انقلاب - را با یک چشم نگاه کنید و آنها را یکی ببینید. هر چیزی در جای خود، و همه به عنوان بخشی از یک مجموعه‌ی پُرافتخار هستند.

احساس مسؤولیت را در لحظه‌یی از لحظات، از دست ندهید. روزبه‌روز پیش خواهید رفت. روزبه‌روز شرف و ارزش شما در چشم مردم و بالاتر از آن در پیشگاه الهی، زیادتر خواهد شد و این همان چیزی است که یک انسان، مشتاق و آرزومند آن است.

خداوند، شهیدان عزیز نیروی هوایی را - که بسیاری از آنها پس از تجربه‌های دشواری، در راه خدا شربت شهادت نوشیدند و بعضی حقاً باید در زمره‌ی قهرمانان دوران جنگ تحمیلی به حساب بیایند - با شهدای صدر اسلام محشور کند و یاد همه‌ی شهدای عزیز ما را گرامی بدارد و ان‌شاءاللَّه قلب مقدس ولىّ‌عصر (ارواحنافداه) و روح مطهر امام بزرگوارمان را از همه‌ی شما راضی کند.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌

 

 


 

1) نهج‌البلاغه، نامه‌ی 62