• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1379/05/06

بیانات در دیدار عشایر استان اردبیل

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم

خدا را شکرگزارم که این توفیق را به ما داد تا به دامنه‌های پُربرکت سبلان بیاییم و با شما فرزندان غیور ملت ایران ملاقات کنیم. عشایر عزیز ما در همه جا - از جمله عشایر عزیز استان اردبیل و دامنه‌های سبلان - ذخایر انقلاب و مرزداران غیور کشورند. جوانان شما همیشه در طول تاریخ از این مرزها دفاع کرده‌اند. دشمن را شما عقب زدید، مرزها را شما حفظ کردید و پشتیبان حق و حقیقت بودید. عشایر این منطقه عاشق اهل‌بیت و خاندان پیغمبر صلّیاللَّه‌علیه‌وآله‌وسلّم هستند. در دوران انقلاب هم عشایر عزیز ما در این منطقه و در مناطق دیگر، امتحان خوبی از خود نشان دادند. امروز هم بار سنگینی بر دوش شماست و آن را تحمّل میکنید. دامداری عشایر برای کشور برکات بسیاری دارد. از خداوند متعال میخواهم که به مسؤولان توفیق دهد تا بتوانند به وظایف خودشان در قبال عشایر عزیز و شما عزیزان این منطقه عمل کنند و ان‌شاءاللَّه مشکلات شما - چه مسأله‌ی کوچ، چه مسأله‌ی سکونت داوطلبانه و چه مسائل مربوط به دامداری - برطرف شود. خدا، نعمتهای طبیعی را بر شما تمام کرده است. بحمداللَّه استعدادهای عشایر عزیز ما هم برجسته است. ان‌شاءاللَّه خداوند شما را حفظ کند. برای من امروز، یک روز به‌یادماندنی است. امیدوارم که خداوند متعال برکات خودش را بر شما نازل کند، جوانان شما را حفظ کند، شهدای عزیز شما را با پیغمبر محشور کند و زندگی را ان‌شاءاللَّه بر شما شیرین نماید.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته