• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1368/08/03

پیام به سمینار بررسى شخصیّت زن از دیدگاه حضرت امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف)

بسم الله الرّحمن الرّحیم (۱)
 
 از اقدام شما جوانان مؤمن و انقلابى در ترتیب این مجمع سپاسگزارم و امید و انتظار دارم که محصول آن، در تصحیح و تسریع حرکت به سمت جایگاه و منزلت شایسته‌ی زن انقلابى و مسلمان مؤثّر و سودمند افتد. معلّم بزرگ انقلاب، حضرت امام خمینى (قدّس سرّه) نقش زن را در انقلاب ‌-چه در پیدایش، و چه در استمرار آن- و نیز جایگاه او را در تکامل جامعه‌ی اسلامى و بلوغ اسلامى و انقلابى آن، بسى بزرگ میداشت و حق هم همین است و این مستلزم آن است که زن ایرانى و زن مسلمان، به مجاهدت خود براى رها شدن از دامهاى پرداخته و درراه‌نهاده‌ی فرهنگ تباهگر غرب، با اراده‌اى راسخ ادامه دهد و به هیچ رو تسلیم اغواى آنان که زن را ابزارى براى پیشبرد سیاستهاى ویرانگر و اسارت‌بار خواسته‌اند، نشود. ظرافتى هوشمندانه لازم است که میان تشخّص و منزلت علمى و فرهنگى و اجتماعى و هنرى و سیاسى زن، با تنزّل و انحطاط او تا سطح وسیله و ابزارى براى مقاصد سیاسى و شخصى فرق گذاشته شود و این یک، با آنچه مطلوب و محبوب هر انسان آزاده و آگاه است، مشتبه نگردد. اسلام آن علوّ رتبه را جایگاه حتمى زن دانسته و سلوک به سوى آن را لازم شمرده و راه آن را با ارزش‌گذاری‌ها و مقرّرات و احکامى هموار ساخته است. فرهنگ غرب و بینشى که پایه‌ی آن است، اگر آن منزلت را نیز ارزانى زن کند ‌-که البتّه دیدگاه مادّى فاقد آن گستره‌ی چشم‌اندازهاى معنوى است- یاراى آن ندارد که وارستگى از لذّات و شهوات و سرگرمی‌هاى حقیر را از شخصیّت زن جدا سازد؛ بلکه این را اصل شمرده، پایه‌ی قضاوت خود درباره‌ی جوامع و عقاید قرار میدهد.

 تبلیغات استکبارى و صهیونیستى در این چند سال که سعى میکند ایران اسلامى را ضدّزن وانمود کند، بهانه‌اى جز این ندارد که در ایرانِ امروز فساد اجبارى و تحمیلىِ ساخته‌ی دست رژیم مزدور غرب متوقّف شده و رسم برهنگى و آمیزش ناسالم زن و مرد برافتاده است. زن امروز ایران در صحنه‌ی علم و سیاست و هنر و در گونه‌گون فعّالیّتهاى اجتماعى، از گذشته بسى فعّال‌تر و میدان‌دارتر است؛ امّا اینها براى ذهن و بینش غربى و نیز رسم و آئینى که دستهاى صهیونیسم و استعمار از آن ساخته، در مرتبه‌ی دوّم است. در مرتبه‌ی اوّل، آن چیزى مهم است که ایران اسلامى آن را قاطعانه رد میکند؛ یعنى مرزشکنى در روابط زن و مرد و هتک حرمت انسانىِ زن و تبدیل آن به وسیله‌اى براى التذاذ یا دستگاهى براى مصرف مصنوعات پُر زرق‌وبرق.

 بارى، ملّت ایران امروز به برکت انقلاب قادر گشته است که نظرگاه جدیدى در باب زن و ارزشهاى او ارائه کند و طراز نوینى از زنِ برجسته و والا بیافریند. این، توفیقى بزرگ و حرکتى ماندگار و قابل تقلید است. علی‌رغم هیاهوى امتناع و مقاومت از سوى محافل و مطبوعات غرب، نشانه‌ی تأثیر و نفوذ این حرکت را در دنیا میتوان مشاهده کرد. باید زنان اندیشمند و آگاه ایران اسلامى، راه روشن خود را ادامه دهند و گامها را متین و محکم بردارند. مبادا چنان‌که در افراد سطحى و غافل دیده شده است، نسل انقلابى و زنان مؤمن، دوباره روى به مصرف و تجمّلهاى پوچ و گرایشهاى غیرانقلابى بیاورند یا رسم جاهلىِ اختلاط بی‌پروا را دوباره زنده کنند. شما در چنین سمینارها و اجتماعاتى باید روشهاى درست براى ادامه‌ی خطّ امام و انقلاب در باب زن را تدوین کنید و تداوم این راه را تضمین نمایید. خداوند به همه‌ی شما توفیق عنایت فرماید.
 
سیّدعلى خامنه‌اى
۱۳۶۸/۸/۳     


۱) این سمینار دوروزه، به همّت انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه شیراز و در محلّ این دانشگاه در روزهاى سوّم و چهارم آبان ‌ماه سال جارى برگزار شد.