• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1391/05/31

عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان دادگاه‌ها به مناسبت عید فطر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنا به درخواست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوۀ قضاییه، به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور موافقت کردند.
متن نامۀ آیت‌الله آملی لاریجانی و پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای أدام الله ظلّه الوارف
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهدای سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، در اجرای بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.
الف- محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند؛ مشروط بر این که دارای سابقۀ محکومیت کیفری مشمول مادۀ ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نباشند:
١- باقیماندۀ محکومیت محکومان به حبس تا یک سال
۲- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال
۳- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال
۴- باقیماندۀ محکومیت محکومان به حبس بیش از ١۵ سال؛ در صورتی که حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
۵- باقیماندۀ محکومیت حبس کلیۀ محکومان جرائم غیر عمدی؛ به استثنای موارد مذکور در مواد ٧١٨ و ٧١٩ قانون مجازات اسلامی
۶- باقیماندۀ محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون، سرپرستی فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند.
۷- باقیماندۀ محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های مسری غیر قابل علاج که مراتب بیماری آنان مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مادۀ ٢٩١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۸- باقیماندۀ محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان زیر ١٨ سال تمام و ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اُناث بالای ۵٠ سال تمام به استناد اسناد سجلّی و در مورد اتباع بیگانۀ فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها؛ به شرط آن که یک سوم مجازات را تحمل نموده باشند.

ب ـ محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند:
١- باقیماندۀ محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال
۲- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال

ج ـ محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه با رعایت شق ۳ بند «د» که محکومیت آنان قطعی گردیده؛ هر چند تا کنون شروع به اجرا نشده باشد.
 
د ـ شرایط استفاده از عفو:
١- عدم برخورداری از عفو در محکومیت‌های قبلی
۲- عدم ارتکاب جرم جدید در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی
۳- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ٢٩/اسفند/١٣٩١
هـ ـ مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشد:
١- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد یا دارای سابقۀ محکومیت مشابه می‌باشند.
۲- قاچاق مسلحانه و یا عمدۀ مواد مخدر (منظور از قاچاق عمدۀ مواد مخدر، جرایم بندهای ۴ مادۀ ۴، ۶ مادۀ ۵ و ۶ مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد.)
۳- قاچاق اسلحه و مهمات
۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی
۵- آدم‌ربایی
۶- تجاوز به عنف
۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
۸- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
۹- جعل اسکناس و ضرب سکۀ تقلبی
والامر الیکم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صادق لاریجانی
۲۲/مرداد/٩١

بسم الله الرّحمن الرّحیم
با سلام و تحیت و تبریک، با پیشنهاد جنابعالی مندرج در این اوراق موافقت می‌شود.
والسلام علیکم و رحمة الله
سید علی خامنه‌ای
۲۸/مرداد ماه/١۳۹١