• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1374/03/11

امام(ره) تلقین‌پذیر نبودند

در جلساتی که بنده، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی، حاج احمد آقا و آقای مهندس موسوی مشترکاً خدمت امام بودیم - البته آقای مهندس موسوی در همه‌ی جلسات، حضور نداشت. بعضی از جلسات امام خودشان می‌گفتند که ایشان بیاید. ایشان در جلساتی که مطالب محدودتری بود، حضور نداشت - مکرّر اتفاق می‌افتاد که ما نظری داشتیم و امام، نظرِ شریف دیگری داشتند. ما نظرمان را می‌گفتیم، ایشان قبول نمی‌کردند و بالاخره هرچه ایشان دستور می‌دادند، همان بود. این حالت برای حاج احمد آقا مکرّر پیش آمد. می‌خواهم عرض کنم نباید تصوّر شود که ایشان چیزی را به امام تلقین می‌کردند. امام آدم تلقین‌پذیری نبودند. لکن حاج احمد آقا نظرات قوی و روشنی را در مسائل گوناگون به امام ارائه می‌کردند و امام هم در موارد متعدّدی از آن نظرات استفاده می‌نمودند.
بیانات در مصاحبه نوه‌‌ی دختری حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) ۱۳۷۴/۰۳/۱۱