• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1379/08/22

موافقت با عفو وتخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت سالروز میلاد حضرت ولی عصر(عج)

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، به‌ مناسبت‌ سالروز ولادت‌ با سعادت‌ حضرت‌ ولی‌ عصر(عج‌) و در پی‌ درخواست‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ با عفو و تخفیف‌ مجازات‌ تعدادی‌ از محکومان‌ دادگاههای‌ عمومی‌، انقلاب‌ اسلامی‌ و نظامی‌ سراسر کشور موافقت‌ کردند.
آیت‌الله‌ شاهرودی‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ در نامه‌ای‌ به‌ محضر رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، در اجرای‌ بند یازده‌ از اصل‌ صدوده‌ قانون‌ اساسی‌، اسامی‌ تعداد 932 نفر از محکومین‌ دادگاههای‌ عمومی‌، انقلاب‌ اسلامی‌ و نظامی‌ سراسر کشور را که‌ محکومیتشان‌ در کمیسیون‌ عفو و بخشودگی‌ قوه‌ قضاییه‌ مورد بررسی‌ مجدد قرار گرفته‌ و با عفو و یا تخفیف‌ مجازات‌ آنها موافقت‌ شده‌ بود، و همچنین‌ محکومان‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ تا ده‌ میلیون‌ ریال‌ در این‌ محاکم‌ را ارسال‌ کرد که‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در پاسخ‌ به‌ درخواست‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ مرقوم‌ فرمودند: عفو محکومیت‌ حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ نامبردگان‌ به‌ همان‌ نحو که‌ پیشنهاد شده‌ بجز موارد مغایر با سیاستها و تدابیر عفو، مورد قبول‌ اینجانب‌ است‌.