• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1359/01/12

نیرنگ‌های تازۀ امریکا و دشمنان اسلام و ایران

عنوان: نیرنگ‌های تازۀ امریکا و دشمنان اسلام و ایران
تاریخ: ۱۳۵۹/۰۱/۱۲
محل: تهران، شمیران، دربند
موضوع: نیرنگ‌های تازۀ امریکا و دشمنان اسلام و ایران
مناسبت:  
ملت ایران
 

بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم

روز دوازدهم فروردین، سالروز رسمیت یافتن حکومت مستضعفین بر مستکبرین در ایران است؛ سالروز تحقق وعدۀ حق تعالی است. و منت خدای را که ملت مستضعف ایران بر مستکبرین جهان ـ چه شرقی چه غربی ـ چیره و پیروز شد.

دوازده فروردین، روز غلبۀ جنوداللّه‌ بر جنود شیطان و روز فتح و نصر خدا و بندگان مؤمن به اوست. ملت ایران این روز را عیدی اسلامی ـ ملی تلقی می‌کند. و آن روز فتح مطلق و نصر به تمام معناست که همۀ مستضعفین جهان را این نور سنت الهی و سایۀ پرچمنَصرٌ من‌اللّه‌فرا گیرد. آن روزی که مسلمین جهان با مدد غیبی در هر کشور و قُطْر[۱]دست جنایتکار ستمگران و چپاولچیان را از کشور خود قطع کنند و پرچم اسلام و آرم اللّه‌ اکبر را افراشته نمایند؛ آن روزی که با قیام دلاورانه و بانگ «اللّه‌اکبر»، با امثال سادات[۲]و هم مسلکان شاه مخلوع، آن کنند که ملت شجاع ایران با محمدرضا پهلوی کرد.

ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند، اکنون مواجه با تحمل ننگ بزرگتری شده‌اند که با دسیسه و توطئۀ شیطان بزرگ، بر آنان تحمیل شده است. شیطان بزرگ برای رسیدن به چند سال مَسند جنایت، به هر وسیلۀ ممکن دستاویز و به هر نقشۀ شیطانی متشبث می‌شود؛ محمدرضا را به مصر تحمیل و خود را از آن بی‌خبر معرفی می‌کند. غافل از آنکه ملتها بیدار شده‌اند و دست امثال او را خوب خوانده‌اند. او که گاهی با اشغال نظامی و پیاده کردن چتربازان در لانۀ جاسوسی و گاهی با محاصرۀ اقتصادی و منزوی کردن کشور، ما را تهدید می‌کرد و از آن نتیجه نگرفت، اکنون دست به یک نقشۀ سیاسی و یک نیرنگ شیطانی زده است و با نرمش و چاپلوسی می‌خواهد ما را اغفال کند و قمار سیاسی خود را از رقیبان خود با نیرنگ به ملت ما، ببرد.

این نیرنگ جدید کارتر شبیه همان نیرنگی است که شاه مخلوع در اواخر عمر سلطنت ننگینش زد و در مقابل ملت و روحانیون به چاپلوسی و حیله‌گری پرداخت و دسیسۀ او نقش بر آب شد. آقای کارتر باید بداند که با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذرخواهی از اشتباهات گذشته و اعتراف به خیانت‌های امریکا به ملتهای مظلوم ـ از آن جمله ایران ـ و راه حل لانۀ جاسوسی را از من که یک نفر از ملت بزرگ ایران هستم خواستن، به بیراهه رفتن است. حل این مسئله به دست هیچ‌کس جز ملت شریف ایران و مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای ملت نیست. و باید بداند که حمایت از شاه مخلوع بعد از آنهمه جنایات و خیانتهای بزرگ و آن چپاولگریها مجالی برای حل به اصطلاح شرافتمندانه نگذاشته است. با سپردن شاه مخلوع ـ دشمن اسلام و ایران ـ به دست دشمنی که با اعمال ننگین خود مسلمانان جهان را سخت آزرده است، راه حل را پیچیده‌تر نموده است. عجب آن است که سادات نیز مثل کارتر مدعی است که حس انسان‌دوستی، او را وادار به پذیرفتن شاه مخلوع نموده است اینان که در هر فرصت، ملت‌های بزرگ را که جرمی جز حق طلبی ندارند، از پا درمی‌آورند، با ادعای احساس انسان‌دوستی یک نفر جنایتکار را که در ظرف قریب به چهل سال، ملتی بزرگ را به تباهی کشید و دهها هزار انسان بیگناه را به خاک و خون کشید، و نزدیک به صدهزار نفر را مجروح و معلول نمود، و اموال یک ملت فقیر را به یغما برد، پناه داده و از او حمایت نموده و می‌نمایند و این را احساس انسان‌دوستی می‌نامند و ملت ما و ملت خودشان را به بازی سیاسی می‌گیرند.

اکنون که ما گرفتار اشخاصی هستیم که از هیچ امری و ارتکاب هیچ جرمی برای رسیدن به مَسند چند ساله روگردان نیستند و از دروغگویی و یاوه‌سرایی و گفتن و حاشا کردن اِبا ندارند و مع‌الأسف دارای قدرت شیطانی نیز می‌باشند، بر همۀ مستضعفین و خصوص مسلمانان جهان است که به خود آیند و از حق و حقیقت دفاع کنند و کشورهای خودشان را از لوث وجود این اشخاص پاک کنند.

و بر ملت شریف ایران است که در هر مسلکی و با هر گروهی هستند، از اختلاف و نفاق و کارشکنی برای یکدیگر دست بردارند و دشمنان را با وحدت کلمه و اعتصام به «حبل‌اللّه‌» درهم کوبند، و نزاعهای شخصی و گروهی را که جز از هوای نفس برنمی‌خیزد و در صورت رشد همه را به تباهی می‌کشد و کشوررا به خرابی سوق می‌دهد کنار گذارند، و گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان، همۀ توان خود را صرف قطع امید دشمن اصلی ما امریکا کنند که با سلطۀ دشمن قدرتمند، برای هیچ یک چیزی باقی نخواهد ماند. من از برادران و خواهران کردستانی می‌خواهم که برادرانه با سایر برادران مسلمان خود و در کنار هم از کشور خود دفاع کنید، و ارتش و سایرقوای انتظامی را که خدمتگزاران به کشور و برای امنیت و رفاه ملت تحمل زحمت و مشقت می‌کنند، چون برادران خود پذیرا شوید، و به منحرفین که به اسم کرد و ملت کرد می‌خواهند کشور شما را به دامن قدرتهای شیطانی بیندازند و گرفتاریها و رنج‌های سابق را اعاده کنند و از اسلام عزیز و احکام آن اطلاعی ندارند و با آن دشمن هستند، گوش فرا ندهید که با استقرار حکومت اسلامی همۀ قشرهای ملت در کنار یکدیگر با امن و امان و رفاه، به خواست خدای متعال ادامۀ زندگی می‌دهند. برادران و خواهران من، اگر خدای نخواسته نهضت اسلامی به شکست گراید، نه کردستان باقی می‌ماند و نه خوزستانی و نه استان‌های دیگری. بیایید برای رضای خداوند دست از اختلاف بردارید و با برادران دیگر خود با صلح و صفا رفتار کنید، و با تمسک به قدرت الهی از کشور خودتان دفاع نمایید که در این صورت خدا با شماست و هیچ قدرتی نخواهد توانست بر شما غلبه کند. از خداوند متعال پیروزی اسلام و مسلمین و هدایت منحرفین را خواستارم.

والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین.۱۲ فروردین ۵۹

روح‌اللّه‌ الموسوی الخمینی

 
۱- ناحیه، خطه، سرزمین.
۲- محمدانورالسادات، رئیس حاکم بر کشور مصر.