• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1383/03/04

موافقت با عفو و تخفیف‌ مجازات‌ تعدادی از محکومان‌ دادگاههای نظامی

آیت‌الله شاهرودی -رئیس قوه‌ی قضاییه- طی نامه ای، عفو و تخفیف مجازات ۲۹۶ نفر از محکومان نظامی را که مراحل بررسی و احراز استحقاق آنان در سازمان قضایی نیروهای مسلح به انجام رسیده، درخواست کرده بود که مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.