• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1397/03/12

در جنگ حق و باطل شاعر نمی‌تواند بی‌طرف باشد