[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :دیدار جمعی از منتخبان مردم، علما و مسئولان استان کردستان با رهبر انقلاب - 1390/02/19
عنوان فیش : آبروی سیاسی
کلیدواژه(ها) : آبروی سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ایران با حركت روشن‌بینانه، مجدانه، مستمر و مستقیم خود از لحاظ «علمی، اجتماعی، آبروی سیاسی و عزت ملی» به جایگاهی برتر از گذشته رسیده است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران - 1375/06/08
عنوان فیش : آبروی سیاسی, اعتلای سیاسی, سازندگی کشور, اصلاح ساختار اقتصاد
کلیدواژه(ها) : آبروی سیاسی, اعتلای سیاسی, سازندگی کشور, اصلاح ساختار اقتصاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتى كه در يك كشور، توسعه‌ى سازندگى و زيرساختهاى اقتصادى، صحيح و مستحكم بنا مى‌شود و حركت سازندگى در كشور - به معناى واقعى كلمه - به وجود مى‌آيد؛ كشور از اعتلاى سياسى هم در داخل و خارج برخوردار مى‌شود.