[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی‌ - 1385/11/28
عنوان فیش : مردم آذربایجان, مردم آذربایجان‌ شرقی, آذربایجان غربی, آذربایجان شرقی
کلیدواژه(ها) : مردم آذربایجان, مردم آذربایجان‌ شرقی, آذربایجان غربی, آذربایجان شرقی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آذربایجان نقطه‌ی ثقل ملّت ایران است؛ یکی از عمده‌ترین مراکز حیات ملّت ایران است.