[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : افزایش جمعیت, جمعیت, سیاست‌های کلی جمعیت, تحدید نسل
کلیدواژه(ها) : افزایش جمعیت, جمعیت, سیاست‌های کلی جمعیت, تحدید نسل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جمعیّت کشور میتواند به ۱۵۰ میلیون هم برسد و ان‌شاءالله مسئولین همان‌طور که بارها تکرار کرده‌ایم، کمک کنند که این تکثیر جمعیّت جوان که امروز خوشبختانه وجود دارد از بین نرود؛ نسل را متوقّف نکنند؛ جمعیّت کشور را بتدریج در طول سالها به پیری منتهی نکنند.