[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم شاهرود - 1385/08/20
عنوان فیش : عدالت, معنای عدالت
کلیدواژه(ها) : عدالت, معنای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت به معناى یکسان بودن همه‌ى برخورداریها نیست؛ به معناى یکسان بودن فرصتهاست؛ یکسان بودن حقوق است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : عدالت, عدالت اجتماعی, اقتصاد سرمایه‏‌داری, معنای عدالت
کلیدواژه(ها) : عدالت, عدالت اجتماعی, اقتصاد سرمایه‏‌داری, معنای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنهایى که مى‌گویند عدالت توزیع فقر است، مغزا و روح حرفشان این است که دنبال عدالت نروید؛ دنبال تولید ثروت بروید تا آنچه تقسیم مى‌شود، ثروت باشد. دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چیزى مى‌شود که امروز در کشورهاى سرمایه‌دارى مشاهده مى‌کنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : عدالت, توزیع متناسب فرصت‌های کشور, عدالت اجتماعی, اجرای عدالت, معنای عدالت, قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : عدالت, توزیع متناسب فرصت‌های کشور, عدالت اجتماعی, اجرای عدالت, معنای عدالت, قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت یعنى امکاناتى که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم - نه عادلانه‌ى بى‌حساب و کتاب - و سعى کنیم همین امکانات را بیشتر کنیم تا به همه بیشتر برسد؛ نه این‌که به قشر خاص و به دسته‌ى خاصى بیشتر برسد.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : عدالت, عدالت‏خواهی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با بی عدالتی, مبارزه با فساد, ویژه‏خواری, معنای عدالت
کلیدواژه(ها) : عدالت, عدالت‏خواهی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با بی عدالتی, مبارزه با فساد, ویژه‏خواری, معنای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت، تندروى نیست؛ حق‌گرایى است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیرى از ویژه‌خوارى است؛ جلوگیرى از تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان است.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : عدالت, معنای عدالت
کلیدواژه(ها) : عدالت, معنای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت را نباید تندروى و مخالفت با شیوه‌هاى علمى دانست.

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه - 1377/02/18
عنوان فیش : عدالت, معنای عدالت, معنای عدالت
کلیدواژه(ها) : عدالت, معنای عدالت, معنای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت، یعنى هر چیزى را به جاى خود گذاشتن و به هر کسى حق او را دادن.