[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی - 1385/05/23
عنوان فیش : علوم پایه, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, دانشگاهیان
کلیدواژه(ها) : علوم پایه, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, دانشگاهیان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بخصوص در زمینه‌ی علوم پایه که در حقیقت پایه‌ی نظری هر تحرک علمی و هر فناوری پیشرفته است؛ من تأکید کرده‌ام و میکنم.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : سرمایه‌گذاری علمی, علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
کلیدواژه(ها) : سرمایه‌گذاری علمی, علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید روی این دو شاخه - دو شاخه‌ی اصلی؛ یعنی علوم انسانی و علوم پایه - در کشور، سرمایه‌گذاری فکری، علمی، پولی و تبلیغی بشود تا این‌که پیش بروند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1384/10/13
عنوان فیش : علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
کلیدواژه(ها) : علوم پایه, علوم انسانی, تولید علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌ی علم، من بر نقطه‌ی خاص می‌خواهم تأکید کنم: یکی، علوم پایه است؛ یکی، علوم انسانی.