[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان - 1395/07/28
عنوان فیش : تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان, پیشرفت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان, پیشرفت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه نگاه به نخبگان را به‌عنوان یک فریضه و واجب غیرقابل اجتناب بر همه‌ی مسئولان لازم میکند، یک هدف بزرگ است... آن هدف عبارت است از تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین‌المللی.

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان - 1395/07/28
عنوان فیش : نخبگان, تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان
کلیدواژه(ها) : نخبگان, تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنده در دفاع از جامعه‌ی نخبگان و از حرکت علمی کشور، تا نَفس دارم ذرّه‌ای کوتاه نخواهم آمد، و میدانم که این حرکت، حرکت بابرکتی است و ان‌شاءالله عاقبت‌به‌خیر است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : تبعیض, عدالت, نخبگان, نخبگان جوان, تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان, بنیاد نخبگان
کلیدواژه(ها) : تبعیض, عدالت, نخبگان, نخبگان جوان, تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان, بنیاد نخبگان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
گاهی اوقات تبعیض، عین عدالت است.این حساب باز کردن برای نخبگان، عین عدل است